Ingezonden persbericht

CDA-partijkantoor vanaf 1 januari opslaglokatie kernafval

Liesbeth Spies, kamerlid voor het CDA en woordvoerster kernenergie heeft vanmorgen een petitie in ontvangst genomen van WISE waarin het CDA opgeroepen wordt akkoord te gaan met sluiting van de kerncentrale Borssele . In reactie op de petitie (waarvan de tekst onderaan) zei mevr. Spies dat "het CDA tegen kernenergie is omdat er geen oplossing is voor het afval maar wel ervoor kiest Borssele langer open te houden".

Dat dit een uiterst inconsequent standpunt is deerde mevr. Spies niet; hoewel de centrale in 2004 economisch afgeschreven is wil het CDA Borssele tot, in elk geval, 2013 openhouden.

De Europese Commissie heeft onlangs besloten dat alle Europese landen voor 2008 een oplossing moeten hebben in de vorm van definitieve ondergrondse berging. Deze zou dan in 2018 operationeel moeten zijn. Ook het CDA heeft in de kamer aan staatssecretaris van Geel laten weten dat dit volstrekt onhaalbaar- en onwenselijk is. Wat er dan wel met het afval moet gebeuren is minder duidelijk.
Reden voor WISE om alvast symbolisch een vat kernafval achter te laten op het partijkantoor; vanaf 1 januari 2004 zullen we immers, als het aan het CDA ligt, nieuwe opslagcapaciteit nodig hebben.

Zoals we vanmorgen aan mevr. Spies lieten weten; een partij die de mond vol heeft over waarden en normen kan het simpelweg niet maken te blijven kiezen voor de productie van jaarlijks tien ton hoog radioactief afval. Ook toekomstige generaties verdienen fatsoen.

Meer informatie;
Peer de Rijk
020-6126368
06 20 000 626

petitie-tekst:

Van: WISE Amsterdam

Aan: CDA
T.a.v. Mevr. J.W.E. Spies
p/a Dr. Kuyperstraat 5
2514 BA Den Haag

Betreft: Sluiting kerncentrale Borssele

Datum: 26 februari 2003

Geachte mevrouw Spies,

In de komende weken wordt op het Binnenhof opnieuw gepraat over de toekomst van de kerncentrale Borssele. De PvdA zegt de centrale te willen sluiten, het CDA wil hem openhouden. Omdat het CDA kiest voor het openhouden van de centrale willen we U hierbij een vat radioactief afval aanbieden. Afval waar geen oplossing voor is. Afval dat vele tienduizenden jaren bewaard en bewaakt moet worden. In 1994 werd besloten de nucleaire reactor voor 2004 definitief dicht te doen. En daar waren en zijn goede redenen voor:
Elk jaar dat de centrale langer draait komt er tien ton hoogradioactief kernafval bij. Ook Nederland heeft geen idee wat er op de langere termijn met dit afval moet gebeuren. Het is materiaal dat voor letterlijk 10-duizenden jaren volledig van mens en milieu geisoleerd bewaard en bewaakt moet worden.

De kerncentrale Borssele laat haar uitgewerkte splijtstof opwerken in Frankrijk. De gevolgen van opwerking zijn berucht. La Hague loost jaarlijks miljoenen liters radioactief water in de Noordzee. Nederland heeft een internationaal verdrag (OSPAR) getekend dat de partijen oproept zo gauw mogelijk te stoppen met opwerking. Het CDA, bij monde van staatsecretaris van Geel, zegt zich niet gehouden te voelen aan dit verdrag omdat Frankrijk het zelf niet getekend heeft. Alsof je als opdrachtgever niet verantwoordelijk bent....... Geeneen kerncentrale is 100% veilig, ook Borssele niet. De kans dat er wat misgaat is misschien klein maar de gevolgen dermate ingrijpend dat je het eigenlijk niet kunt maken een dergelijke fabriek open te laten. De VN-organisatie voor kernenergie heeft, na de aanslagen van 11 september 2000 in Amerika, nog laten weten dat niet één kerncentrale bestand is tegen een vergelijkbare aanslag.

Kernenergiedraagt wel degelijk bij aan het broeikaseffect. Het gaat immers niet alleen om de kerncentrale. Als je de hele cyclus meetelt (uraniumwinning, vervoer, splijtstoffabricage, afval-opslag, ontmanteling et cetera) is de CO2-uitstoot vergelijkbaar met die van een schone gasgestookte centrale. Bovendien heeft het RIVM berekend dat maatregelen die andere politieke partijen voorstaan op het gebied van energiebesparing en duurzame energie veel meer CO2 besparen dan dat de kerncentrale Borssele doet.

Kan Borssele dicht?
Ja, zonder probleem. De centrale draagt een paar procent bij aan de Nederlandse electriciteits-productie. Deze bijdrage is zonder probleem op te vangen door huidige overcapaciteit. Sluiting van de kerncentrale zou ook ruimte maken voor investeringen in werkelijk duurzame bronnen; binnen een paar jaar kan de bijdrage van Borssele overgenomen zijn door windturbines, bijvoorbeeld in Zeeland

Werkgelegenheid is een belangrijke overweging. Verschillende partijen hebben al voorgesteld een nucleair kenniscentrum te vestigen in Borssele. De komende jaren worden er wereldwijd tientallen kerncentrales gesloten. Deze moeten allemaal beheerd en ontmanteld worden. Nederland kan voorop lopen in de ontwikkeling van kennis hierover. De zorg voor de nucleaire erfenis is de enige toekomst die nucleaire technici en wetenschappers nog hebben.

Het CDA praat veel over normen en waarden. In onze ogen moet het dan ook gaan om de zorg voor toekomstige generaties. En die kun je niet blijven opzadelen met steeds meer hoogst gevaarlijk kernafval.

We vragen het CDA dan ook alsnog te kiezen voor een werkelijk duurzame energie-toekomst en in het nieuwe regeer-akkoord op te nemen dat de kerncentrale Borssele zo snel mogelijk gesloten wordt.

Met vriendelijke groet,
Peer de Rijk
Coördinator WISE


---
World Information Service on Energy - WISE Amsterdam PO Box 59636
(Visitors: Ketelhuisplein 43)
1040 LC Amsterdam
The Netherlands
T: +31-20-6126368
F: +31-20-6892179
E: wiseamster@antenna.nl
W: http://www.antenna.nl/wise/


---

Deel: ' CDA-partijkantoor vanaf 1 januari opslaglokatie kernafval '
Lees ook