CDA

Partijraad op 6 november in Oss

De afsluiting van de partijbrede discussie over Veiligheid, Informatie en Communicatietechnologie (ICT) en het door partijvoorzitter Van Rij gelanceerde plan om te komen tot een Centrum voor Politiek, Religie en Spiritualiteit staan prominent op de agenda van de CDA-Najaarspartijraad die zaterdag 6 november a.s. plaatvindt in de Lievekamp (Raadhuislaan 14) te Oss. Partijvoorzitter Van Rij gaat in zijn toespraak in op de koers en strategie van de partij. De actuele politiek wordt behandeld door fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer en de nieuwe fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gerrit Braks.

De Partijraad begint om 10.30 uur met het huishoudelijk deel waarin onder meer de begroting 2000 besproken wordt.
Na de lunch volgt om 13.00 uur het Politieke deel met de speech van partijvoorzitter Van Rij. Vervolgens zijn er deelsessies over onder meer het Centrum voor Politiek, Religie en Spiritualiteit, en over het grote belang van vrijwilligerswerk. Op het moment dat dit blad ter perse ging was het nog niet bekend of er nog een derde deelsessie over een nog nader te bepalen onderwerp zou plaatsvinden. Na een pauze wordt het politieke deel van de Partijraad voortgezet met toespraken van de fractievoorzitters De Hoop Scheffer en Braks, de politieke rondblik en de slotdiscussie over veiligheid. In deze discussie staat een door een commissie o.l.v. Conny Kerkhof-Mos voorbereide resolutie centraal.
Met deze resolutie wordt het CDA-Jaar van de Veiligheid afgerond. De Partijraad is om circa 17.30 uur afgelopen.
Daarna is er een borrel en een afsluitend diner.

Voorprogramma ICT
Omdat ICT in het dagelijks leven steeds belangrijker wordt, en ook grote gevolgen heeft voor het functioneren van overheid en politieke partijen is er 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur een speciaal voorprogramma over ICT.

De kosten bedragen:

* lunch 17,50

* Partijraad 20,

* Diner 30,

Men kan zich opgeven voor de Partijraad door het juiste bedrag over te maken op giro 102.575 t.n.v. Centrale Verrekenkas CDA o.v.v. Najaarspartijraad 6 november 1999.
Wilt u alle programma-onderdelen bijwonen dan betaalt u f 67,50. Als u zich voor losse programma-onderdelen wilt aanmelden dient u op uw giro aan te geven voor welke onderdelen u zich aanmeldt. Uw betaling geldt als aanmelding.

Deel: ' CDA partijraad in Oss '
Lees ook