CDA TWEEDE-KAMERFRACTIE

Peper wil kampioen herindelen worden

Peper wil kampioen herindelen worden

De CDA-fractie zal aanstaande maandag tijdens het nota-overleg over de gemeentelijke herindeling afstand nemen van het voorgenomen beleid van minister Peper. Peper wil alle gebieden die de laatste jaren nog niet zijn heringedeeld, alsnog op de schop nemen. CDA-woordvoerder Maria van der Hoeven: ~Peper heeft zich kennelijk voorgenomen het record gemeenten opheffen van zijn voorgangster Van der Vondervoort te verbeteren. Hij hangt het motto .Hoe groter, hoe beter. aan. Het automatisme waarmee hij dat doet is al even verbazingwekkend als de meeste van zijn argumenten. Volgens de minister zouden voorzieningen beter in stand kunnen blijven als er grotere gemeenten ontstaan. Om voorzieningen in stand te houden, heb je echter geen grotere gemeentegrenzen nodig, maar een verzorgingsgebied dat voldoende is. Daar kan bijvoorbeeld voor worden gezorgd door meer mogelijkheden te bieden aan kleinere gemeenten om beperkt te groeien en huizen te bouwen. De inzet die Peper kiest betekent opnieuw vier jaar een gemeentelijk Nederland dat met zichzelf bezig is en niet met de aanpak van de echte problemen. Het leidt bovendien tot langdurige en onnodige onzekerheid bij de betrokken gemeenten en hun inwoners~. Van der Hoeven zegt herindeling alleen dan acceptabel te vinden als er sprake is van duidelijke ruimtelijke en/of bestuurlijk juridische knelpunten. De provincies zouden volgens de CDA-woordvoerder meer en beter de bovenlokale regie te voeren. ~Dat staat ook in het regeerakkoord, maar toch wil Peper drastisch herindelen. Dat is volgens de CDA-fractie onnodig dubbelop~.

Woordvoerder: Maria van der Hoeven

Voor verdere informatie: Hans van der Vlies, voorlichter,
070-3182507


01 feb 99 09:56

Deel: ' CDA Peper wil kampioen herindelen worden '
Lees ook