CDA

: Tweede Kamer : Plannen Jorritsma met CBS ontberen argumenten (8 april 1999)

Plannen Jorritsma met CBS ontberen argumenten (8 april 1999)

De CDA fractie in de Tweede Kamer heeft forse kritiek op het voornemen van minister Jorritsma om de CBS vestiging in Heerlen te ontmantelen. Woordvoerder Gerda Verburg: "het CDA wil van het CBS een toekomstgerichte organisatie maken. De manier waarop Jorritsma dit denkt vorm te geven, deugt van geen kanten. Ze begint verkeerd, namelijk met het snijden in de personele organisatie zonder daarvoor geldige argumenten aan te voeren. Het lijkt erop dat de minister de CBS medewerkers niet ziet als kostbaar kapitaalgoed, maar als strooigoed".

Verburg heeft geen goed woord over voor de wijze waarop de CBS medewerkers zijn geïnformeerd. "Het is toch echt ongehoord dat 3 dagen voor Pasen uit kranten berichten moet worden vernomen dat de banen in Heerlen op de tocht staan. Voeg dit bij het feit dat per 1 april nog nieuwe medewerkers in dienst zijn getreden bij het CBS Heerlen, en de grove onzorgvuldigheid van de minister wordt helder. Het is voor ons volkomen onduidelijk wat voor de minister de argumenten zijn om het CBS te concentreren op één lokatie. De CDA Fractie heeft stellig de indruk dat de CBS-operatie als enige doel heeft om op een simpele manier de bezuinigingstaakstelling op personeel binnen het ministerie van EZ te halen. Het CBS is met 2300 fte's immers de grootste dienst van EZ".

Verburg vindt dat de kosten van de hele operatie door Jorritmsa uiterst minimaal en de opbrengsten wel erg zonnig zijn ingeschat. "De minister gaat bovendien totaal voorbij aan de afspraken en toezeggingen die in 1973 zijn gedaan door de regering Den Uyl inzake de werkgelegenheid en economische structuurversterking in de Limbrugse regio. De minister heeft aangegeven met haar notitie een traject te willen ingaan op basis waarvan open en reëel overleg met alle betrokkenen zal worden gevoerd. Het is belangrijk dat de Minister deze belofte nogmaals herhaalt en keihard toezegt dat de uitkomst van het overleg niet al op voorhand vast ligt", aldus Verburg.

Woordvoerder: Gerda Verburg, tel: 070-3182555

Voor verdere informatie: Voorlichting CDA, Hans v.d. Vlies, tel: 070-3182507

Deel: ' CDA Plannen Jorritsma met CBS ontberen argumenten '
Lees ook