CDA

CDA pleit voor extra beloning politie in opleiding (090999)

Den Haag, 9 september 1999

"De pet die ons allemaal past, zit te krap". Dat vindt CDA woordvoerder Theo Rietkerk naar aanleiding van de evaluatie en financiële situatie van de politie-opleidingen, die vanmorgen in de Tweede Kamer is behandeld.

Rietkerk: "De CDA fractie is dan ook voor een betere beloning voor agenten in opleiding. Dat zal de belangstelling voor het volgens van een politie-opleiding kunnen vergroten. Daarom heeft het CDA gepleit voor een aanpassing van het bezoldigingsbesluit, zodat de "pet" wat ruimer gemaakt kan worden".

Verder vindt Rietkerk dat het scholingsprogramma tekort schiet ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Deze moeten wat hem betreft worden meegenomen in het scholingsprogramma.
Rietkerk denkt daarbij aan het toenemend geweld tegen de politie. "De beroepsvaardigheden op dit gebied zijn ondermaats, nieuwe vaardigheden zijn dus hard nodig". Ook vraagt hij zich af of er in de opleidingen wel voldoende rekening wordt gehouden met de roep om specialismen zeden- en jeugdpolitie en wijkzorg terug te brengen. Verder heeft Rietkerk gepleit voor het opnemen in de opleiding van het omgaan met Pepperspray. "Dit is nu mogelijk en ik vind dat hiervoor geld vrijgemaakt moet worden."
Samenwerking tussen de LSOP en het reguliere (beroeps-)onderwijs dient volgens Rietkerk krachtiger gestimuleerd te worden. "Maar dan moeten er wel kwaliteitsgaranties komen, bijvoorbeeld een LSOP-keurmerk".

Woordvoerder: Theo Rietkerk, telefoon 070-3182575. Voor verdere informatie: Voorlichting CDA, Hans van der Vlies, telefoon 070-3182507.

Deel: ' CDA pleit voor extra beloning politie in opleiding '
Lees ook