CDA

CDA - Europa : Nieuws uit het Europees Parlement

17 mei 1999

PORTEFEUILLE NIEUWE EUROCOMMISSARIS BELANGRIJKER DAN PERSOON

De keuze voor de nieuwe Nederlandse Europese Commissaris moet niet afhankelijk zijn van partijpolitieke afspraken. Het Nederlands belang is veel meer gediend als eerst een portefeuille wordt geclaimd en dat pas daarna wordt gekeken naar de personele invulling daarvan. Dit zegt CDA-Europarlementariër Wim van Velzen vandaag in Nijkerk tijdens een bijeenkomst van de BTG, de vereniging van telecomgrootverbruikers.

Volgens Van Velzen zal in de nabije toekomst vooral onderwerpen in de informatietechnologie en telecom een belangrijke rol gaan spelen. Van Velzen: In de hele Europese Unie vertegenwoordigt deze sector vier miljoen banen, daarnaast gaat er 5% van het BNP in om en dit percentage stijgt per kwartaal. Ook zie je nu dat de nationale PTTs naar elkaar toe groeien, overnames zijn de orde van de dag. Je ziet dat Nederland de ambitie heeft om in de telecom en informatietechnologie de leidende rol die nu Engeland en Finland speelt over te nemen.

Omdat dit soort processen vooral vanuit de Europese Commissie worden gestuurd is het dus voor Nederland van essentieel belang dat er een Europees Commissaris zit die ook in deze sector de interne markt benadrukt en niet allerlei nationale beschermingsconstructies zal toestaan. Volgens Van Velzen zou Nederland de huidige post van Eurocommissaris Bangemann moeten claimen. Pas als dit is gehonoreerd kan verder worden gekeken naar de personele invulling.

Meer informatie:
Wim van Velzen, Lid Europees Parlement. Tel: 06-53 89 31 63

Deel: ' CDA Portefeuille eurocommissaris belangrijker dan persoon '
Lees ook