CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: reactie rapport enquete-commissie Srebrenica

De opdracht van de commissie was om, mede door middel van de informatie in het rapport Bakker en het NIOD rapport, te komen tot een volledig beeld van wat er zich heeft afgespeeld voor, tijdens en na de val van de enclave Srebrenica. Belangrijk is dat bij deze enquete ook veel van de betrokken militairen ook in het openbaar gehoord zijn.

De CDA fractie constateert dat vooral humanitaire bewogenheid maar ook politieke ambitie Nederland ertoe heeft gebracht om in 1993 op eigen initiatief en zonder voorwaarden een luchtmobiel bataljon beschikbaar te stellen. Dit verlangen was in alle geledingen van pollitiek en samenleving aanwezig. Vastgesteld kan worden dat in de wil om iets aan de situatie te doen, humanitaire aspecten en de behoefte om een eind te maken aan de mensenrechtenschendingen, prioriteit had boven een zorgvuldige beoordeling van militaire haalbaarheid. Een gebrek aan onderhandelingsstrategie, en het uitblijven van een een risicoanalyse zijn hier duidelijke voorbeelden van.

Ook gedurende de periode van de uitzending domineert het beeld dat de noodzaak van de aanwezigheid belangrijker was dan militaire uitvoerdbaarheid en de risico's. Cruciale informatie is onvoldoende duidelijk doorgekomen. Het debat met de commissie en regering zal hierover meer duidelijkheid moeten geven. Ook zal in het debat meer duidelijkheid moeten komen over het begrip 'lotsverbondenheid'.

Het CDA vindt het terecht dat de rehabilitatie van de militairen zeer nadrukkelijk in het rapport naar voren komt. De grote inzet en compassie van de Dutchbatters valt volgens de CDA fractie te prijzen.

Ondanks het feit dat er net voor de val van de enclave op verschillende niveau's een strategie ontwikkeld was om te komen tot luchtsteun, is hiertoe niet overgegaan. De commissie geeft duidelijk dat Janvier als VN commandant verantwoordelijk was voor het uitblijven van luchtsteun. Hiermee wordt de internationale verantwoordelijkheid voor de val van de enclave in beeld gebracht.

Het CDA deelt de conclusie van de commissie dat het kabinet terecht verantwoordelijkheid genomen heeft voor het falen van de nationale en internationale politiek inzake Srebrenica.

De Commissie oordeelt hard over het achterhouden van informatie door generaal Couzy aan minister Voorhoeve, die de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft.

Belangrijk is dat uit dit rapport en de vorige rapporten duidelijke lessen getrokken moeten worden over hoe in de toekomst om te gaan met de verschilkende aspecten die in de besluitvorming omtrent uitzendingen een rol moeten spelen. In het debat zal het parlement kritisch naar zijn eigen rol in het gehele besluitvormingsproces moeten kijken, om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt.

Woordvoerder: Camiel Eurlings

Voor verdere informatie: Jaap Stuurwold 06-51742980

27 jan 03 14:55

Deel: ' CDA reactie rapport enquete-commissie Srebrenica '
Lees ook