CDA TWEEDE-KAMERFRACTIE

Rechtelijke uitspraak noopt tot aanpassing ANW

Rechtelijke uitspraak noopt tot aanpassing ANW

De CDA-fractie ziet in de uitspraak van de arrondissementsrechtbank in Assen in een proefproces over de Anw een bevestiging van haar kritiek op de invoering van de Algemene nabestaandenwet.

Op twee punten heeft de rechtbank kritiek geuit op de Anw. Allereerst is het overgangsrecht voor oud-AWW-ers onvoldoende. Ten tweede is de rechtbank van oordeel dat de inkomenstoets voor nabestaanden met een WAO-uitkering, die ook al een uitkering volgens de AWW hadden, versoepeld moet worden.

De CDA wil binnenkort een debat over de Anw. Op grond van deze uitspraak zal Ank Bijleveld de volledige korting van een WAO-uitkering op de nabestaandenuitkering ter discussie stellen en aandringen op spoedige toezending van de al lang toegezegde notitie van het kabinet hierover.
De CDA-fractie heeft destijds tegen de invoering van de Anw gestemd onder meer vanwege het slechte overgangsrecht. Voor nabestaanden die al een AWW-uitkering hadden was de overgangsperiode te kort.

Ook uit het concept-advies van de SER over onverzekerbare risico.s blijkt dat mensen die een aanvullende nabestaandenverzekering willen afsluiten op problemen stuiten. Mensen met gezondsheidsproblemen kunnen op de particuliere markt moeilijk een individuele verzekering afsluiten en blijven dus met een Anw-hiaat zitten. De CDA-fractie vindt de geplande evaluatie van 2001 te laat om deze problemen aan de orde te stellen.

Woordvoerder: Ank Bijleveld

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter,
070-3182514.


01 feb 99 12:42

Zoekwoorden:

Deel: ' CDA Rechtelijke uitspraak noopt tot aanpassing ANW '
Lees ook