CDA

: Tweede Kamer : CDA: twijfel aan volledige informatieverstrekking regering maakt onderzoek asielbeleid noodzakelijk (190299)

CDA: twijfel aan volledige informatieverstrekking regering maakt onderzoek asielbeleid noodzakelijk (190299)

Den Haag, 19 februari 1999

Wanneer in de Tweede Kamer een voorstel voor een parlementair onderzoek naar het asielbeleid ter tafel komt, zal het CDA een dergelijk voorstel steunen. Het CDA wil weten hoe het kan dat het asielbeleid op springen staat, terwijl al in oktober 1997 bekend was dat de instroom van asielzoekers, uit met name Irak en Afghanistan, drastisch zou stijgen. Ook was toen al bekend dat het op eigen verantwoordelijkheid gebaseerde terugkeerbeleid mislukte. Nog steeds is niet opgehelderd hoe het mogelijk is dat de ramingen voor de instroom in 1998 vlak voor de verkiezingen ineens drastisch daalden, om na de verkiezingen weer omhoog te gaan.

Ook andere gegevens blijven onder tafel. Nog steeds is niet bekend hoeveel asielzoekers een status krijgen doordat niet binnen drie jaar op de aanvraag is beslist. Ook wacht de Kamer nog steeds op het onderzoek naar de vraag waarom asielzoekers in zo belangrijke mate Nederland als eindbestemming uitkiezen. Het CDA heeft de sterke indruk dat de regering haar onwelgevallige cijfers onder de tafel houdt. Een parlementair onderzoek biedt de mogelijkheid antwoord te krijgen op deze prangende vragen.

Woordvoerder: Joop Wijn
Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, telefoon 06-53714623.

Deel: ' CDA Regering maakt onderzoek asielbeleid noodzakelijk '
Lees ook