CDA Rotterdam


Actueel

Rotterdam, 20 maart 2003
CDA stemt in met beperkt bedelverbod

De Raad discussieerde over het voorstel van het College om hinderlijk bedelen in bepaalde delen van de stad te verbieden. De VVD diende een amendement in om alle bedelen in de gehele stad te verbieden. Het CDA gelooft niet in deze aanpak. De politie heeft hiervoor niet de capaciteit en bovendien is niet alle bedelen hinderlijk. Het CDA is van mening dat bedelen niet wenselijk is, maar is realistisch genoeg om te zien dat het voorkomt in Rotterdam. De wens van de politie, ondersteund met het voorstel van het College, om in een aantal gevallen in een aantal gebieden op te kunnen treden is voor fractievoorzitter Geluk wel gegrond. Het CDA stemde daarom in met het voorstel van het College. Het voorstel werd door de Raad aangenomen.

Deel: ' CDA Rotterdam stemt in met beperkt bedelverbod '
Lees ook