CDA Rotterdam


Actueel

Rotterdam, 20 maart 2003
CDA wil harde aanpak dubbel parkeren

Het CDA wil een permanente takelwagen voor Kruiskade/Binnenweg en een forse verhoging van het wegsleeptarief. Het CDA vindt dat dubbel parkeren te vaak voorkomt en te weinig wordt bestraft. Het is ongehoord dat door een gebrek aan takelwagens het verkeer dagelijks ernstig wordt belemmerd. Trams staan vaak lang stil achter dubbel geparkeerde autos. Dit is onaanvaardbaar, aldus fractievoorzitter Leonard Geluk toen hij deze voorstellen op 6 maart jl. in de commissie Bestuur & Veiligheid aankondigde. Het CDA vindt het ook onbegrijpelijk dat er zo weinig voortgang wordt geboekt om het dubbel parkeren tegen te gaan. Tijdens de Raadsvergadering wees Geluk er nogmaals op dat de huidig wethouder parkeerbeleid, Stefan Hulman, in november 2001 een motie indiende waarin Hulman opriep tijdig sleepvoertuigen aan te schaffen of op een andere manier capaciteit te regelen. De motie wees toen al op de toename van het dubbel parkeren waardoor de leefbaarheid in Rotterdam onder druk staat.

Het CDA wil nu dat de sleepcapaciteit sterk wordt uitgebreid. Met name voor de Nieuwe Binnenweg en de Kruiskade/Middellandstraat moet er permanent een takelwagen beschikbaar zijn. Ook wil het CDA de voorrijkosten die in rekening worden gebracht bij het wegslepen fors verhogen naar het tarief dat commerciële takelwagens maximaal in rekening brengen, namelijk 255,-.

Het College heeft in een reactie op het voorstel aangegeven dat zij de mogelijkheden hiertoe zal onderzoeken en komt hierop terug.

Deel: ' CDA Rotterdam wil harde aanpak dubbel parkeren '
Lees ook