CDA

: Tweede Kamer : Smart drugs verbieden zolang schadelijkheid niet bekend is (200499)

Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499) Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499)

Smart drugs verbieden zolang schadelijkheid niet bekend is (200499)

Den Haag, 20 april 1999

Nu onomstotelijk uit onderzoek is gebleken dat XTC schadelijk is voor de hersenen moet er ook onderzoek komen naar de werking van andere bestanddelen van smartdrugs die dezelfde risico s met zich meebrengen, vindt het CDA-Kamerlid Siem Buijs. De markt ontwikkelt met tot nu toe niet verboden grondstoffen steeds meer smart drugs. Er wordt openlijk mee geadverteerd en het gebruik wordt gedoogd. Nu deze smart drugs zon vlucht nemen en over de schadelijke uitwerking met name op langere termijn onvoldoende bekend is, zouden zij verboden moeten worden totdat is vastgesteld dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid, stelt Buijs voor in het Algemeen Overleg over het XTC-beleid op 21 april. De CDAer vraagt Borst te bekijken of de verbodsbepaling die in Engeland voor deze zogenoemde designers drugs bestaat hier ook ingevoerd kan worden, een zogenoemde nee, tenzij bepaling.

Buijs vindt het te gek voor woorden dat bij nieuwe geneesmiddelen, bijvoorbeeld ook pijnstillers, er jarenlang proeven worden gedaan naar de al dan niet schadelijke bijwerkingen voordat een produkt verkocht mag worden. Smart drugs laten we echter slikken alsof het snoep is. Buijs vindt het nuttig als smartdrugs met het Drugs Informatie Monitoring Systeem (DIMS) worden getest voor preventieve activiteiten en om aan informatie te komen over gebruikte stoffen en trends. Juist uit een oogpunt van volksgezondheid is het testen van pillen een gevaarlijke ontwikkeling. De geteste pillen krijgen het stempel een goedgekeurde pil te zijn. Het beeld dat houseparty s en XTC bij elkaar horen krijgt een legitimatie van overheidswege. Voor de CDA-fractie geldt slechts één uitzondering uit oogpunt van volksgezondheid : slechts dan testen op een houseparty als er duidelijke signalen zijn dat er mogelijk gevaarlijke pillen in omloop zijn. Buijs betreurt het dat de preventie in het drugsbeleid voortdurend ondersneeuwt ten gunste van overlast bestrijding. Een goed drugsbeleid is én én en niet óf óf. Afgesproken was dat 15% van het gedecentraliseerde verslavingszorg budget besteed zou worden aan preventie. Borst moet dit onderdeel weer meer in de belangstelling plaatsen.

Woordvoerder: Siem Buijs, telefoon 070 - 3182587 Voor verdere informatie: Marianne Fennema, telefoon 070 - 3182512 en 06 - 53267862

Deel: ' CDA Smart drugs verbieden '
Lees ook