CDA

CDA staat voor een streng, maar rechtvaardig asielbeleid

Het CDA staat voor een streng, maar rechtvaardig asielbeleid. In de toelating van mensen moeten keuzes worden gemaakt. Voor de echte vluchteling moet er altijd plaats zijn.

In tijden van grote toestroom zijn echter de procedures waarin dat duidelijk moest worden veel te lang gaan duren. De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft dan ook niet voor niets via een motie bepleit om snel uitsluitsel te geven aan mensen die zich in schrijnende situaties bevinden. Die motie zal ook door het kabinet worden uitgevoerd. Daarnaast is er de discussie over een specifieke regeling voor een bepaalde groep asielzoekers. Die discussie zal worden voortgezet aan de onderhandelingstafel. Het CDA wil daarbij niet meteen een plan presenteren, maar beginnen bij de randvoorwaarden. Dit om zorgvuldig te handelen en niet meteen verwachtingen te wekken. Om die reden was en is het CDA ook tegen het voorstel van de LPF. De randvoorwaarden van het CDA zijn:
1. er mag geen aanzuigende werking van uit gaan.
2. het moet gaan om een duidelijk af te bakenen groep. 3. de regeling moet geen aanleiding geven voor slepende discussies, zoals we hebben gezien bij de witte-illegalenregeling 4. de regeling geldt niet voor mensen die - door het stapelen van procedure op procedure - de tijd zelf onnodig hebben verlengd 5. de regeling geldt niet voor die vluchtelingen die bij binnenkomst al wisten dat ze hier maar een bepaalde periode mochten blijven, zoals mensen uit oorlogsgebieden. Vanuit dit kader gaat het CDA het gesprek verder aan om te komen tot een humane oplossing van een probleem dat ook veel aandacht heeft binnen de achterban van het CDA. Daarmee wordt ook recht gedaan aan de resolutie van de Partijraad van november jl.

Deel: ' CDA staat voor een streng, maar rechtvaardig asielbeleid '
Lees ook