CDA TWEEDE-KAMERFRACTIE

CDA stelt aanvullende vragen over KPN en Tsjechië

CDA stelt aanvullende vragen over KPN en Tsjechië

De leden Leers en Hillen van de CDA-Tweede Kamerfractie hebben staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat aanvullende schriftelijke vragen gesteld over de affaire KPN en Tsjechië. De CDA-fractie zou graag zien dat de staatssecretaris het politierapport opvraagt, zodat er zo snel mogelijk helderheid komt over deze kwestie.
Ook werpen de leden de vraag op of deze kwestie wellicht bewust vanuit Tsjechië is opgespeeld.

De vragen luiden als volgt:

1. Hebt u inmiddels kennis genomen van de bijlagen van het rapport van Deloitte & Touche inzake de beschuldiging aan KPN over smeergeld aan Tsjechische politieke partijen? Wat is daarover uw oordeel?

2. Kunt u nader toelichten waarom u niet van plan bent het politierapport bij de Tsjechische regering op te vragen? Is KPN er juist niet mee gebaat dat er op zo kort mogelijke termijn op alle fronten duidelijkheid komt over de aantijgingen en aan de suggesties over smeergeld van deze Nederlandse onderneming, zodat zo spoedig mogelijk aan deze zaak een eind kan worden gemaakt.

3. Is het naar uw mening mogelijk dat de hele affaire vooral bezien moet worden als een afleidingsmanoeuvre van binnenlands politieke aard in Tsjechië?

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623.

Deel: ' CDA stelt aanvullende vragen over KPN en Tsjechië '
Lees ook