CDA TWEEDE-KAMERFRACTIE

Vragen aan Borst na uitspraken in Buitenhof

Vragen aan Borst na uitspraken in Buitenhof

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen aan minister Borst gesteld naar aanleiding van haar uitspraken in Buitenhof over een verplichte ziektekostenverzekering. CDA-woordvoerder Nancy Dankers is uitermate verbaast over deze uitspraken van de minister. Dankers: Øn de vorige campagne had deze minister ook allemaal mooie plannen voor het ziektekostenstelsel, maar in de praktijk blijkt daar niets van terecht te komen. Alle reden om te vragen of ze het nu wel serieus van plan is.

~De vragen luiden als volgt:


1. Herinnert u zich uw uitspraken tijdens een minicongres in het LUMC, in de periode van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, voorjaar 1998, waar u over de basisverzekering heeft gezegd dat ~we een discussie hierover niet langer uit de weg willen gaan, dat is struisvogelpolitiek~? 1)

2. Bestaat in uw ogen nog steeds het risico dat ~de samenhang in de zorgverlening in de knel komt~ als nu geen keuzen worden gemaakt inzake het stelsel van ziektekostenverzekeringen?

3. Moet uw opmerking in het televisieprogramma ~Buitenhof~ Øk ben voor een verzekering waar we met z.n allen verplicht in zitten en naar rato van ons inkomen voor betalen~ in diezelfde lijn worden beschouwd? Zo neen, hoe moet uw uitlating alsdan beschouwd worden? 2)

4. Spreekt u met uw pleidooi voor een verplichte verzekering waarvoor we ~naar rato van ons inkomen betalen~ namens het kabinet? Zo neen, namens wie heeft u dan uw uitspraken gedaan en wat is daarvan dan nog (staatsrechtelijk) de relevantie?

5. Waarom maakt u er een gewoonte van tijdens verkiezingscampagnes buiten het parlement duidelijke niet voor tweeerlei uitleg vatbare inhoudelijke uitspraken te doen over het stelsel van ziektekostenverzekeringen en zwijgt u daarover na afloop van de betreffende verkiezingen?

6. Geeft u ter illustratie van het gestelde in vraag -5- nu weer het antwoord op deze vragen ~dat ik de komende kabinetsperiode vooral zou willen gebruiken voor het uitwerken en doordenken van alle consequenties daarvan: de elandproef~ en dat dit kabinet geen wezenlijke keuzen zal maken waar het gaat om het stelsel van ziektekostenverzekeringen? 3)
7. Zult u zich in het kabinet hard maken ~voor een verzekering waar we met z.n allen verplicht in zitten en naar rato van ons inkomen voor betalen~ en wanneer zullen uw voorstellen bij de Kamer worden ingediend?


1) ~Cicero~, 17 april 1998, nr. 6
2) T.V.-programma ~Buitenhof~, Ned. 3, 14 februari 1999 3) Aanhangsel van de Handelingen, 1997-1998, nr. 1657

Deel: ' CDA stelt minister Borst vragen na uitspraken in Buitenhof '
Lees ook