CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

SZW moet voorfinanciering projecten garanderen

Den Haag, 15 juli 1999
Persbericht

CDA: Minister De Vries moet voorfinanciering werkgelegenheidsprojecten garanderen

.Langdurig werklozen mogen niet de dupe worden van bevriezing van Europese subsidiegelden voor scholingsprojecten. Minister De Vries van SZW moet daarom garant staan voor de doorgang van de projecten die in september van start gaan..

Dat zegt CDA woordvoerder Gerda Verburg in reactie op het besluit van de Europese Commissie om, in afwachting van verder onderzoek naar onregelmatigheden, de subsidiegelden voor Nederlandse projecten voorlopig stop te zetten.

Gerda Verburg: .Minister De Vries moet de toezegging die hij deed in antwoord op CDA-vragen tijdens een Algemeen Overleg van 1 juli jl. dat geen enkel project om financiële redenen gestaakt mag worden, nu ook nakomen.
De voorbereidingen van nieuwe projecten die vanaf september van start zouden moeten gaan, zijn stilgelegd. Als niet snel de toezegging komt van de minister dat hij garant staat voor de voorfinanciering door Arbeidsvoorziening dreigen 30.000 langdurig werklozen in de knel te komen..

Verburg: .Wie met de huidige krapte op de arbeidsmarkt langdurig werkloos is, heeft de cursussen en trainingen keihard nodig voor een perspectief op de arbeidsmarkt. Het CDA vindt dat de minister vòòr 1 augustus helderheid moet verschaffen over zijn steun aan voorfinanciering van de projecten. Dan kan de maand augustus worden benut om de voorbereiding weer op te pakken van de projecten die begin september van start gaan. Een woordvoerder van de minister heeft aangegeven dat .goede. projecten gewoon door kunnen gaan en dat hiervoor de bevindingen van de Europese Commissie over die van de beoordelende arbeidsbureaus zullen worden gelegd. Maar het onderzoek van Arbeidsvoorziening is niet voor september gereed. Daardoor dreigen de projecten in de knel te komen.

Verder dringt Verburg er op aan dat de subsidieregelingen moeten worden aangepast. .Ze moeten controleerbaar, helder en doorzichtig zijn, anders kunnen we opnieuw problemen verwachten., aldus het CDA Kamerlid.

Woordvoerder: Gerda Verburg, bereikbaar via CDA voorlichting

Voor verdere informatie: Voorlichting CDA, Hans van der Vlies 070-3182507.

15 jul 99 15:14

Deel: ' CDA SZW moet voorfinanciering projecten garanderen '
Lees ook