CDA

Themabijeenkomsten `Respect'

Ouderenbeleid is meer een kwestie van respect, wederkerigheid en kansen om actief mee te blijven doen in het hart van de samenleving dan van meer geld en meer rechten. Dat is de hoofdlijn van `Respect. Een christen-democratische visie op ouderenbeleid', een nieuw rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Het CDA wil als partij van het debat graag de discussie aangaan over de plaats van ouderen in onze samenleving. Met een sterk accent op de regio worden daartoe drie werkconferenties georganiseerd. Deelnemers, oud en jong, kunnen daar van gedachten wisselen over `respect' door de generaties heen.
De eerste conferentie is op 13 februari in Zwolle in de Hogeschool Windesheim en duurt van 11.00 uur tot 15.00 uur. Windesheim is uitstekend bereikbaar met zowel openbaar vervoer als met de auto. Het programma bevat 4 werksessies over onderwerpen als loopbaanproblematiek en leeftijdsdiscriminatie, vrijwilligerswerk, leefbaarheid platteland en zorg en arbeid. Aan de werksessies nemen lokale, regionale en landelijke CDA-politici deel alsmede vertegenwoordigers van maat- schappelijke organisaties en deskundigen. Daarnaast is er een videopresentatie en een panel waar de zaal volop mee kan discussiëren. De dag wordt omlijst met muziek en andere culturele optredens.
In de volgende CD/Actueel treft u informatie aan over de werkconferenties in Haarlem op zaterdag 20 februari, in Bergen op Zoom op zaterdag 20 maart en over de slotconferentie in Nijmegen op zaterdag 17 april.
De bijeenkomst in Zwolle is - op een kleine bijdrage in verband met de lunch - vrij toegankelijk voor jong en oud. U kunt zich opgeven bij mevrouw M.A. van de Griendt-van den Berg, CDA-Partijbureau, telefoon 070-3424813. Introducés zijn van harte welkom.

Deel: ' CDA themabijeenkomsten 'Respect' '
Lees ook