CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: tolerantie moet niet eindigen in vrijblijvendheid

Vice-fractievoorzitter Ank Bijleveld vervangt vanavond CDA-leider De Hoop Scheffer in een spreekbeurt voor CDA-Friesland in het Oranjehotel te Leeuwarden. De Hoop Scheffer is, in verband met familie-omstandigheden, afwezig.

In haar verhaal gaat Bijleveld in op een aantal problemen 'die niet met het vele geld zijn op te lossen dat nu beschikbaar is': het probleem van de multiculturele samenleving, zinloos geweld en de enorme instroom in de WAO.
'Met het begrip multi-culturele samenleving kan ik niet zoveel', zegt Bijleveld: 'Liever spreek ik over de Nederlandse samenleving, een samenleving met als kenmerken gastvrijheid en tolerantie.' Die zaken staan op dit moment onder druk 'omdat de tolerantie teveel doorschiet in vrijblijvendheid.' 'Het is prachtig als Van Boxtel er voor pleit om allochtone kinderen eerder naar school te sturen, maar laten we die ouders niet vergeten. We moeten daar strenger in durven zijn en sancties niet uitsluiten.'

AZC's
In Friesland wordt het draagvlak, naar de mening van Bijleveld, meer en meer ondergraven door de manier van werken van het COA. 'De verhouding tussen de omvang van de lokale gemeenschap en die van het AZC is vaak volledig zoek. Probleem is dat de COA teveel op afstand van de overheid is komen te staan. Het CDA pleit voor een coördinerende taak voor de overheid.'

Balkenende-norm voor meevallers
In de actuele discussie over de meevallers pleit Bijleveld voor het met prioriteit aanpakken van de staatsschuld 'in het belang van komende generaties': 'Al bij de financiële beschouwingen hebben wij gepleit voor een 'Balkenende-norm': 75% van de inkomstenmeevallers besteden aan de staatsschuld. De overige 25% is voor gerichte lastenverlichting, en eventueel voor kwaliteitsuitgaven, wanneer de uitgavenmeevallers daartoe tekort schieten.'

Verder spreekt Bijleveld over: de Vogelrichtlijn, de WAO en het Haagse 'lentegevoel'.

Woordvoerder: Ank Bijleveld

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623.

21 feb 00 20:00

Deel: ' CDA tolerantie moet niet eindigen in vrijblijvendheid '
Lees ook