CDA

: Tweede Kamer : CDA: twijfels bij aanpak arbeidsdeelname ouderen (240399)

CDA: twijfels bij aanpak arbeidsdeelname ouderen (240399)

Den Haag, 24 maart 1999

Het CDA dringt bij het Algemeen Overleg over de Werkloosheidswet aan op een andere aanpak voor de inschakeling van ouderen bij het arbeidsproces.

Woordvoerster Gerda Verburg (die Ank Bijleveld vervangt): De aanpak van de regering komt teveel uit de lucht vallen. We missen een integrale visie. Er worden verplichtingen opgelegd aan ouderen terwijl we bij voorbaat weten dat dit weinig op zal leveren. Nieuwe ww-ers boven de 57,5 worden verplicht zich in te schrijven bij het Arbeidsbureau en moeten passende arbeid accepteren. Er wordt nu zelfs voorgesteld vrijstelling van de verplichting tot inschrijving bij een arbeidsbureau in praktijk te laten vervallen; alleen de minister van SoZa kan nog vrijstelling geven. Wij zijn daartegen. Zolang er onvoldoende zicht is op een reele kans op betaald werk, is er geen reden om oudere werklozen zon zware belasting op te leggen. Dat werkt volstrekt averechts en drukt de oudere werkloze een stempel op. Er moet eerst een ouderenbeleid komen.
Verburg: De benadering in zijn geheel is te veel vanuit de negatieve invalshoek: verplichtingen, demotie etc. Wij zijn voor participatie maar zoeken een meer respectvolle benadering; waarbij de oudere die kan en wil op een goede manier aan het werk blijft.

Het CDA heeft recentelijk een rapport over Ouderenbeleid uitgegeven, onder de titel Respect. Daarin wordt concreet aangegeven hoe participatie van ouderen handen en voeten gegeven kan worden. Gerda Verburg: Aanpassing van de bedrijfscultuur, aansluiting op pensioen, specifieke bemiddeling maar ook een verbod op leefstijdsdiscriminatie zijn nodig. Demotie moet niet opgelegd worden maar het moet voor de oudere interessant gemaakt worden om een stap terug te willen doen als hij of zij blijft werken. Er moet kunnen worden teruggevallen op opgebouwde rechten van het oude loon. Uitgangspunt moet zijn stimulering, niet dwang.

Woordvoerder: Ank Bijleveld, telefoon 070-3182547 Voor verdere informatie: Bieke Oskam, telefoon 070-3182509

Deel: ' CDA twijfels bij aanpak arbeidsdeelname ouderen '
Lees ook