CDA Utrecht

Persbericht Utrecht, 23 december 2014

CDA: Utrechtse markten beter maken!

Het CDA presenteert vandaag haar voorstellen om de Utrechtse markten te versterken. Veel markten lijden aan verlies van klanten en omzet. Dat is zonde, want markten dragen juist bij aan de sfeer én de economie van de Utrechtse wijken. Afgelopen weken is het CDA daarom verschillende markten af geweest om met bezoekers en marktkooplui te praten over wat er beter kan.

Uit onderzoek van het CDA blijkt dat een aantal problemen breed gedeeld wordt. De bezoekersaantallen lopen terug, de diversiteit aan kramen verdwijnt en de gemeente stelt zich te terughoudend op.

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren: "Met een aantal praktische aanpassingen denken wij de markten een zet in de rug te kunnen geven. Op de markt in Vleuten hoorden wij de wens om 's avonds langer op te zijn, zodat mensen na hun werk langs kunnen gaan. Wij vinden dat de gemeente daaraan moet meewerken. Ook voor andere markten zou dit een uitkomst kunnen zijn."

In de notitie doet het CDA voorstellen op vier onderdelen:
1. Zeggenschap en het bestuur van de markt De markt wordt nu te bureaucratisch georganiseerd. Lange wachtlijsten leiden tot onvoldoende vernieuwing. Het CDA wil dat marktkooplui meer invloed krijgen op de inrichting en samenstelling van de markt. Als zij dat willen zou het beheer van de markt overgedragen kunnen worden aan de marktkooplui zelf. In andere gemeenten zijn daar goede ervaringen mee opgedaan.


2. Branchering
De markt in Kanaleneiland bestaat voor meer dan de helft uit textiel en kleding, terwijl er al weken geen groenteboer meer is. De samenstelling van de markt is essentieel om bezoekers te trekken. Het CDA vindt dat er meer moet worden ingezet op een gemengd aanbod. Voor vernieuwende starters, die iets toevoegen aan de markt, zou sneller plaats moeten zijn.


3. Bereikbaarheid
Bij de Vredenburgmarkt is het bijna niet te doen om je fiets te parkeren. Het CDA vindt dat de gemeente op marktdagen moet zorgen voor extra (tijdelijke) fietsparkeerplekken. Voor mensen die overdag werken zou het een goed idee zijn om de markten ook 's avonds open te houden. Voor die marktkramen die dat willen zou dat mogelijk moeten worden.


4. Promotie van de markten
De Utrechtse markten hebben onvoldoende bekendheid. Zelfs de eigen website van de gemeente biedt geen complete informatie. Het CDA vindt dat marktkooplui en de gemeente samen moeten werken om de markten beter te promoten, bijvoorbeeld door inzet van sociale media.

De eigen notitie van het CDA is een voorbeeld van de opbouwende rol die het CDA als oppositiepartij wil spelen. Van Waveren: "We zitten niet in de oppositie om alleen maar tegen te zijn. Het CDA is in alle Utrechtse wijken regelmatig op pad. Als wij constateren dat onderwerpen niet opgepakt worden op het stadhuis gaan we aan de slag en zetten wij ze zelf op de agenda."

Deel: ' CDA Utrechtse markten beter maken '


Lees ook