CDA

: Tweede Kamer : CDA: verblijfstatus 10.000 illegalen betekent faillissement asielbeleid (290499)

Den Haag, 29 april 1999

Het CDA heeft met verbijstering kennisgenomen van berichten in de media dat staatssecretaris Cohen van justitie van plan zou zijn om een generaal pardon te geven en om in totaal 10.000 uitgeprocedeerde asielzoekers tóch een verblijfsvergunning te geven.

CDA woordvoerder Joop Wijn: Deze plannen van Cohen betekenen het faillissement van het Nederlandse asielbeleid. Wie zich niet houdt aan een afwijzing na een zorgvuldige asielprocedure, ondergraaft zijn eigen beleid. Deze plannen van Cohen hebben een aanzuigende werking. Mensensmokkelaars zeggen nu al: Als je eenmaal in Nederland bent , hoef je er nooit meer uit. Je kunt niet wegens een tekort aan opvangplaatsen mensen die geen recht hebben op een status, tóch een status geven. Dan zeg je: Kom maar met zoveel mogelijk naar Nederland, want dan frustreer je het systeem.
Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden uitgezet. Cohen kan dus beter gaan werken aan een zorgvuldig en consequent uitzettingsbeleid.

Volgens Wijn doen de plannen van Cohen het draagvlak voor het asielbeleid geen goed: Het is niet uit te leggen dat je je eigen beleid niet uitvoert maar toegeeft aan de problematiek, zonder dat je een lange termijnoplossing aandraagt.

De CDA-er is er tevens verbaasd over dat Cohen contracten met asielzoekers wil afsluiten: Het aanbieden van een contract dat een zorgvuldige procedure en goede opvang belooft, in ruil voor een belofte van de asielzoeker dat hij Nederland verlaat als zijn verzoek wordt afgewezen, is bijzonder vreemd. Ik zie de procedures over contractbreuk al voor me. Terwijl de rechten en plichten van asielzoekers heel duidelijk in de wet staan. Als Cohen denkt dat hij hiermee een consequent uitzettingsbeleid kan realiseren, dan vind ik dat op het naïeve af.

Woordvoerder: Joop Wijn, telefoon 070- 318 25 89 Voor verdere informatie: Voorlichting CDA, Hans v.d. Vlies, telefoon 070-318 25 07

Deel: ' CDA verblijfstatus illegalen is faillissement asielbeleid '
Lees ook