CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: Verkenningen kabinet is analyse in luchtledige

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft met verwondering kennis genomen van de vandaag gepresenteerde verkenningen van het kabinet Kok II. Naar de mening van de christen democraten is de status en het doel van deze verkenningen onduidelijk.

Vice-fractievoorzitter en financieel woordvoerder Jan Peter Balkenende: 'De verkenningen worden gepresenteerd als bouwstenen voor de formatie van 2002, maar de vraag is dan natuurlijk wie ze dan in de discussie zal inbrengen. Wanneer het zo is dat de huidige coalitiepartijen deze verkenningen als uitgangspunt voor hun eigen verkiezingsprogramma nemen dan zou dat interessant zijn. Daarnaast zijn deze verkenningen geen kamerstukken en kunnen we er dus niet met het kabinet over debatteren, terwijl bij voorbeeld staatssecretaris Bos de indruk wekt met deze verkenning aan zijn toezegging aan de Kamer te hebben voldaan om met een kabinetsvisie op de vlaktax te komen. Verder is het natuurlijk een zwaktebod om krap een jaar voor de verkiezingen nog met een hele rij aan ideeën te komen, waar het de afgelopen jaren aan veel creatief beleid heeft ontbroken.'

Voor verder informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623.

28 aug 01 18:49

Zoekwoorden:

Deel: ' CDA Verkenningen kabinet is analyse in luchtledige '
Lees ook