CDA

Ria Oomen-Ruijten: Vervuiling door elektriciteitscentrales wordt aan banden gelegd

Met grote meerderheid heeft het Europees Parlement op donderdag 20 september ingestemd met strenge Europese wetgeving die de uitstoot van schadelijke stoffen als zwaveldioxide en stikstofoxide, door grote stookinstallaties zoals elektriciteitscentrales, sterk zal beperken. CDA-Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten ziet in de nieuwe regels een steun in de rug voor de Nederlandse elektriciteitsproducenten.

Het oorspronkelijke voorstel werd drie jaren geleden gepresenteerd, maar bevatte een zwakke normering, waarbij bovendien bestaande, vaak sterk vervuilende, installaties buiten schot bleven. Het Europees Parlement scherpte de regels aan en bracht de bestaande installaties binnen het toepassingsbereik van de richtlijn. Na moeizame onderhandelingen met de Raad van Ministers, waarbij vele landen uitzonderingsposities bedongen, kwam het parlement onlangs tot overeenstemming met Europese Commissie en Raad.

CDA-Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten was rapporteur voor het Europees Parlement en heeft zich de afgelopen drie jaar intensief met de voorstellen beziggehouden.
Oomen-Ruijten: "Er werd wel geroepen dat het niet nodig is om eisen te stellen aan stookinstallaties, want er werd tegelijkertijd gewerkt aan regels over nationale emissieplafonds. Als wij echter geen eisen zouden stellen of uitzonderingen zouden toestaan om met oude, vervuilende centrales elektriciteit op te wekken, dan zou het marktmechanisme verstoord worden en zouden degenen die het milieu verwaarlozen met een voorsprong beloond worden dankzij hun goedkope energieprijzen."

Met het in de bemiddeling bereikte compromis slaagde het Europees Parlement er met name in de voorgestelde grenswaarden voor SO2 en NOx te verscherpen. De Raad stemde in met een aanzienlijke reductie van SO2-grenswaarden, in het bijzonder voor middelgrote en grote stookinstallaties. Deze beperking is van het allergrootste belang om de emissies van de grote met kolen gestookte stookinstallaties te beperken. Met betrekking tot de NOx-emissies, hield het Europees Parlement vast aan een reductie van de NOx-grenswaarden voor grote stookinstallaties tussen 650 mg/Nm3 en 200 mg/Nm3 die vaste brandstoffen stoken. Deze grenswaarden zijn vanaf 2016 van toepassing op nieuwe en bestaande installaties en zullen een doorslaggevend criterium vormen bij de komende onderhandelingen met de Oost-Europese kandidaat-lidstaten.

Woordvoerder: Ria Oomen-Ruijten tel. + 32 2 284 5863

Zoekwoorden:

Deel: ' CDA Vervuiling elektriciteitscentrales aan banden gelegd '
Lees ook