CDA: akkoord Agenda 2000 ver onder de maat (110399)

CDA: akkoord Agenda 2000 ver onder de maat (110399)

Den Haag, 11 maart 1999

Het CDA vindt het voorlopig akkoord over de Agenda ver onder de maat. Met name de afspraken over de melkveehouderij /zuivel pakken zeer slecht uit.

Woordvoerder Atsma: Uitbreiding van het Europees melkquotum met 2,4% zal leiden tot een forse inkomensdaling voor de Nederlandse melkveehouder. Minister Apotheker had dit niet mogen accepteren. Tijdens het debat in de Tweede Kamer was hij hier heel stellig over. Bovenop de eerder berekende inkomensdaling van gemiddeld 7% zal het boereninkomen nog verder onder druk komen te staan. De uitbreiding van het melkquotum wordt bovendien niet evenredig over Europa verdeeld. Landen als Italië, Spanje, Griekenland en Ierland hebben kennelijk gewonnen. Uitstel van de hervorming van de zuivel is een gemiste kans, juist met het oog op de WTO-onderhandelingen.

Atsma is wel te spreken over de hogere compensatie die is afgesproken voor de zetmeel/aardappelsector en de rundvleessector. Als het totale pakket aan afspraken wordt besproken, zal het CDA aandringen op extra compensatie voor gedupeerde boeren, met name voor de melkveehouders.

Atsma: Overigens is onduidelijk wat de gevolgen zijn van het voorbehoud dat Apotheker heeft gemaakt omdat de nulgroei niet wordt gerealiseerd. Betekent dit in praktijk dat Nederland nee zegt tegen de afspraken? Apotheker heeft heel wat uit te leggen.

Woordvoerder: Joop Atsma, telefoon 070-3182562 Voor verdere informatie: Bieke Oskam, telefoon 070-3182509

Deel: ' CDA vindt akkoord Agenda 2000 ver onder de maat '
Lees ook