CDA

Den Haag, 22 december 1999

CDA voltooit vernieuwing management Partijbureau

Meindert Stolk nieuwe directeur CDA-bureau

Per 1 januari is drs. Meindert Stolk (34) benoemd tot directeur van het landelijke Secretariaat van het CDA. Met deze benoeming voltooit het CDA-bestuur de vernieuwing van de top van het partijbureau. Behalve Stolk zijn sinds de zomer van dit jaar op het CDA-bureau in Den Haag in dienst getreden: drs. T. Alex Krijger (32) als hoofd Politiek Bestuur en drs. Joep M.H. Mourits (42) als directeur Communicatie. De drie nieuwe medewerkers vormen het managementteam van het Partijbureau. Ook kreeg afgelopen zomer het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in de persoon van dr. Ab Klink (41) een nieuwe directeur.

Meindert Stolk werkte tot voor kort bij de Vereniging Mitex, de werkgeversorganisatie voor de modedetailhandel, Hij was al eerder (1989-1993) werkzaam bij het CDA als beleidsmedewerker Buitenland. Stolk studeerde bedrijfseconomie aan Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Stolk is al vele jaren actief binnen de partij. Zo was hij onder meer lid van het landelijk CDJA-bestuur en maakte hij deel uit van het Dagelijks Bestuur van CDA Zuid Holland. Momenteel is hij als gemeenteraadslid actief in de plaatselijke politiek.

E-politics
Met de vernieuwing van het management van het Partijbureau geeft het bestuur van het CDA een impuls aan het partijbureau nieuwe stijl. Meer dan voorheen zal het partijbureau fungeren als servicebureau voor de 85.000 CDA-leden. Komend voorjaar worden initiatieven ontplooid op het terrein van partijontwikkeling, mede met behulp van de vernieuwde inzet van de CDA-media.
Naast een forse aanpassing van de CDA-bladen zal er volgend voorjaar veel worden geïnvesteerd in interactieve communicatie. Kort aangeduid met de slogan CDA gaat in e-politics. Alle afdelingen (ruim 500) wordt de mogelijkheid geboden om via het internet zichzelf te presenteren en te communiceren. Het CDA zal alle afdelingen in de gelegenheid stellen om vrijwel kosteloos deel te nemen aan een CDA-netwerk. Alle afdelingen krijgen een eigen internetsite en emailadressen.

Daarnaast kunnen in de loop van komend jaar de CDA-leden deel gaan uitmaken van de zogenoemde CDA-community. Iedere CDA-er krijgt via een internetplatform verschillende mogelijkheden, zoals

Op eigen behoefte en maat toegesneden informatie over politieke ontwikkelingen (gepersonaliseerde informatie);

Toegang tot allerlei debatgroepen onder CDA-leden;

Deelname aan consultaties en besluitvormingstrajecten. Ook zal de CDA-publiekssite (www.cda.nl) fors worden aangepast.

Permanente Campagne
De vernieuwing van het management heeft ook tot doel om de zogenoemde permanente campagne te intensiveren. Op basis van kiezersonderzoek en CDA-themas zal een strategie worden ontwikkeld die het CDA in staat moet stellen beter in contact te komen met nieuwe kiezersgroepen. Voor volgend jaar staan onder meer op het programma: solidariteit tussen de generaties tot uitdrukking komend in levensloopbeleid (beleid dat gericht is op de wens van velen om in alle levensfasen meer ruimte te krijgen voor combinaties van betaald en onbetaalde arbeid, zorg en scholing; Jaar van de generaties), migratie en asiel, ruimtelijke ordening, vitale democratie en het Centrum voor politiek, religie en spiritualiteit.

Deel: ' CDA voltooit vernieuwing management Partijbureau '
Lees ook