CDA

Van den Akker: energiesubsidies geen weggegooid geld

Tweede Kamerlid Hans van den Akker vindt dat de energiesubsidies van het ministerie van Economische Zaken voor het bedrijfsleven geen weggegooid geld zijn en niet moeten worden afgeschaft. "Het CDA is vóór een duurzame energievoorziening. Dat past bij goed rentmeesterschap, een van de uitgangspunten van het CDA."

"Uit eigen ervaring - ik kom uit het bedrijfsleven - weet ik dat een energiesubsidie een extra stimulans is voor een zuiniger energieverbruik in en door bedrijven. Dus wat mij betreft is zo'n subsidie geen weggegooid geld. Ik ben dan ook tegen eventuele afschaffing ervan."

Zoekwoorden:

Deel: ' CDA vóór een duurzame energievoorziening '
Lees ook