CDA

CDA voor integratie van en combinatie werk/opleiding voor migranten

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft deze week een nota gepresenteerd met de titel 'Nederland als immigratiesamenleving'. De nota bevat veel behartenswaardige aanbevelingen. Participatie, eigen verantwoordelijkheid en ontmoeting staan in de nota centraal. Veel zaken ook die het CDA in het verleden al heeft bepleit. Zoals een restrictief toelatingsbeleid en actief uitzettingsbeleid voor asielzoekers die ten onrechte aankloppen. Differentiatie en maatwerk bij inburgeringprogramma's, aldus Tweede Kamerlid Gerda Verburg.

Waar het gaat om de mogelijkheden van dubbele nationaliteit en kiesrecht deelt het CDA de opvatting van het rapport niet. Waar het gaat om integratie en het combineren van werk en opleiding steunt het CDA de aanbevelingen weer wel. Het kabinet is zelf bezig met het opstellen van een notitie. Te vrezen valt dat het WRR rapport daarin onvoldoende zal zijn terug te vinden.

Zoekwoorden:

Deel: ' CDA voor integratie combinatie werk/opleiding voor migranten '
Lees ook