CDA

De Vries, fractievoorzitter in Provinciale Staten Gelderland: geen vertrouwen in PvdA-fractie meer

Harry de Vries, fractievoorzitter voor het CDA in de Provinciale Staten van Gelderland vindt dat het college van Gedeputeerde Staten niet in zijn geheel hoefde en hoeft op te stappen, omdat een lid van het college - PvdA-gedeputeerde Scheerder - handelingen bij de uitvoering van het evenementenbeleid heeft verricht, waarvan de overige leden van het college niet op de hoogte waren.

De Vries: "Er is en kan geen sprake zijn van collectieve verantwoordelijkheid van het college, omdat de overige gedeputeerden van elementaire onderdelen van het evenementenbeleid niet op de hoogte waren. Scheerder is uit eigen beweging opgestapt, omdat zijn positie onhoudbaar was. Ik heb, namens de CDA-fractie, de PvdA drie keer om een vervanger voor Scheerder gevraagd, maar de PvdA vond en vindt dat het hele college moet opstappen, en er een nieuwe college moet worden gevormd. CDA en VVD hebben dan ook het vertrouwen in de PvdA - fractie opgezegd."

Het CDA in de Provinciale Staten heeft te kennen gegeven een voor versnelde invoering van een provinciale rekenkamer te zijn, zodat Provinciale Staten in de toekomst zelf initiërend onderzoek kunnen laten doen naar de gang van zaken op de diverse beleidsterreinen.

Deel: ' CDA-voorzitter PS Gelderland geen vertrouwen in PvdA '
Lees ook