CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA wil Kameruitspraak vergoeding varkensrechten

CDA wil Kameruitspraak vergoeding varkensrechten

Den Haag, 2 maart 1999
Persbericht

CDA vraagt Kameruitspraak schadeloosstelling varkensrechten

Het CDA zal de Kamer donderdag een uitspraak vragen over schadeloosstelling van de varkensboeren die schade ondervonden hebben van de eerste generieke korting.

Joop Atsma: ~De minister stapt tot dusverre over het vraagstuk van schadeloosstelling heen. Er zijn bedrijven die over de kop zijn gegaan; faillisse-menten. En er zijn varkenshouders die moesten stoppen, simpelweg omdat ze de financiering niet meer rond kregen. De rechter heeft duidelijk uitgesproken dat er een adequate schadevergoeding moet komen. Dat was zelfs de directe motivatie van de rechter om de wet buiten werking te stellen. De minister wil op dit punt niet aan de rechter voldoen. Sterker nog; hij lijkt in beroep te willen gaan, waardoor de zaak nog veel langer gaat slepen. Wij zullen hem daarom, met een motie, een schade-vergoedingsregeling vragen voor alle ondernemers en ex-ondernemers die benadeeld zijn door de Wet Herstructurering varkenshouderij~.

Het CDA vraagt de Kamer expliciet een uitspraak omdat ook de coalitie-partijen nu duidelijk moeten maken waar ze staan in dit vraagstuk. Er is sympatie gebleken voor het punt schadevergoeding. ~De varkensboeren moeten nu duidelijkheid krijgen.~, aldus Atsma. Ór is lang genoeg met ze gesold. Het CDA heeft in Eerste én Tweede Kamer steeds gezegd dat de varkensrechten vergoed moesten worden. Zeer recent, in het debat in februari, werden we nog weggehoond toen we schadevergoeding vroegen. De coalitie-partijen moeten aan te tonen dat de overheid haar verantwoordelijkheid wel degelijk neemt~.

Atsma: ~We vinden het onbegrijpelijk dat de VVD het debat dinsdag blokkeerde. Dit terwijl de VVD niet alleen de wet op zijn geweten heeft - van Aartsen was de indiener-, maar ook omdat de VVD vorige week de Kamer van reces terugriep. Apotheker is aanwezig dus het debat had gewoon kunnen plaatsvinden. De VVD durfde dit kennelijk niet aan.

~Woordvoerder: Joop Atsma 070- 3182562 Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070- 3182509


03 mrt 99 17:41

Deel: ' CDA vraagt Kameruitspraak schadeloosstelling varkensrechten '
Lees ook