CDA

Kritische vragen aan de Europese Commissie als gevolg van MPA hormoonschandaal

Brussel - Naar aanleiding van de recente MPA hormoonaffaire heeft CDA Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten zeer kritische vragen gesteld aan de Europese Commissie. Ze wil weten waar en door wie verantwoordelijkheden ontweken zijn en waar de gedupeerde bedrijven hun geleden schade kunnen verhalen.

In suikerwater opgelost medroxy progesteron acetaat (MPA) groeihormoon is vanuit Ierland via de bedrijven Wyeth Pharmaceuticals en Cara Environmental Technology uitgevoerd naar het Belgische bedrijf Bioland. Vervolgens is het gedistribueerd aan frisdrankfabrikanten en veevoederbedrijven. Het schandaal strekt zich tot op heden uit over 11 van de 15 Europese lidstaten.

De Europese Commissie heeft Ierland al op het matje geroepen omdat zij de Europese regelgeving overtreden hebben door farmaceutisch afval naar België uit te voeren zonder dit vooraf te melden.

CDA-Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten: " Het schandaal met het verboden MPA groeihormoon heeft enorme gevolgen, zeker ook voor de sector. Vele landen zijn betrokken en het vertrouwen van de burger in de voedselproduktie staat wederom onder druk. Er zijn teveel incidenten geweest. Ik noem dioxine kippen, varkenspest, BSE en de uitbraken van mond- en klauwzeer. Daarnaast lijden vele bedrijven miljoenen euro's schade. Het is van groot belang dat er goede lessen worden getrokken uit dit schandaal. Hiaten in wetgeving en de uitvoering en controle daarvan moeten in kaart worden gebracht en gedicht worden. Hiertoe heb ik een aantal dringende vragen geformuleerd voor de Europese Commissie.

Woordvoerder:
Ria Oomen-Ruijten.
tel. +32-475-475838
tel. +31-6 53232412

Vragen van Ria Oomen-Ruijten aan de Europese Commissie over de MPA hormoonproblematiek.

1. Wyeth Pharmaceuticals in Ierland ontdoet zich van hormoonafval via verwerker Cara Environmental Technology. Laat de afvalwetgeving toe dat een farmaceutische onderneming zich ontdoet van hormoonafval zonder te controleren wat er met het afval gebeurt? Is in de afvalstoffenwetgeving voldoende helder de regels waaraan een bedrijf gehouden is bij verwerking en later export van dit afval? In hoeverre hebben de Ierse autoriteiten voldoende gecontroleerd wat er met dit afval gebeurt en zijn alle exportvergunningen in orde?

2. Is het Belgische bedrijf Bioland, dat het MPA hormoon verwerkt heeft voldoende gecontroleerd door de Belgische overheid en overheidsinstanties? Wetende bovendien dat dit bedrijf al vaker door het op zijn minst onzorgvuldig omspringen met de regels in diskrediet is gekomen.

3. Hoe zijn de Nederlandse bedrijven die dit afval verwerkt hebben in de veevoederketen gecontroleerd?

4. Kan een inzicht gegeven worden per lidstaat in de financiële schade die de varkenshouderij treft vanwege de exportbeperkingen, het op slot doen van vele bedrijven gedurende enkele weken en van de mogelijke infertiliteit van de veestapel.
5. In hoeverre kan de Europese produkt aansprakelijkheidswetgeving een oplossing bieden voor de geleden schade van de veehouders.

Deel: ' CDA vragen aan Europese Commissie over MPA hormoonschandaal '
Lees ook