CDA

: Nieuws : CDA: vrijwilligerswerk ontzien bij arbowetgeving (170399)

CDA: vrijwilligerswerk ontzien bij arbowetgeving (170399)

Den Haag, 17 maart 1999

Het CDA zal bij het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden vragen het vrijwilligerswerk te ontzien bij de Arbo-wetgeving. Nog steeds worden vrijwilligers-organisaties te veel behandeld als gewone bedrijven waardoor kosten en administratieve rompslomp ontstaan.

Woordvoerder Theo Stroeken: Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving. Uiteraard is Arbo-wetgeving van groot belang maar voor vrijwilligers-organisaties kan dit een grote drempel worden. Op verzoek van de CDA-fractie heeft de stat overleg gevoerd met de Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk (NFO). We betreuren het dat er geen overeenstemming is bereikt over het achterwege laten van toetsing van de risico-inventarisatie door een professionele arbo-dienst. Financiele en administratieve lasten moeten bij vrijwilligers-organisaties zoveel mogelijk beperkt worden. We zullen daarom ook vragen naar een financiele tegemoetkoming voor kleine noodzakelijk verbouwingen ivm vluchtwegen, sanitaire voorzieningen.

Daarnaast zal het CDA aandringen op een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad inzake longkanker ten gevolge van asbest. Stroeken: Er komen voortdurend nieuwe asbestzaken naar boven. Hoogervorst moet niet wachten op individuele rechtzaken maar nu met de Gezondheidsraad tot een advies komen.

Stroeken vraagt tevens aandacht voor de stijging van het aantal dodelijke ongelukken in de bouw. Het CDA stelt voor de Handleiding Veilig Werken aan Wegen, vastgesteld door werkgevers en werknemers, als algemene richtlijn door de minister van V&W te laten vaststellen. En daarna in het Arbo-besluit op te nemen als wettelijke verankering.

Woordvoerder: Theo Stroeken, telefoon 070-3182553 Voor verdere informatie: Bieke Oskam, telefoon 070-3182509

Deel: ' CDA vrijwilligerswerk ontzien bij arbowetgeving '
Lees ook