CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: Dijkstalagenten moeten er alsnog komen

Den Haag, 30 augustus 1999
Persbericht

CDA: .VVD moet gat .Diefstal-agenten. dichten.

De CDA-Tweede Kamerfractie zal de VVD-fractie tijdens het algemeen overleg over het politie-convenant dat morgen in de namiddag plaatsvindt, prikkelen om verantwoordelijkheid te nemen voor het ontstane gat van 1138 agenten dat onder oud-minister Dijkstal is ontstaan. Minister Peper heeft in antwoord op schriftelijke vragen over het Convenant Politie 1999 dit tekort erkend en bevestigd.

CDA-woordvoerder Rietkerk: .Minister Dijkstal heeft deze agenten destijds aan de Kamer toegezegd. Politiek en overheid moeten betrouwbaar zijn en de Dijkstal-agenten mogen nu geen .diefstal.-agenten worden. Daarom zou het politiek chic zijn als de VVD-fractie met reparatievoorstellen zou komen om de beloofde agenten er alsnog te laten komen..

Verder vraagt Rietkerk aandacht voor de invoering van pepperspray, waarover .al jaren. onderzoek plaats vindt. Hij stelt voor om tijdens het Europees Kampioenschap voetbal ervaring op te doen met pepperspray om vervolgens de definitieve beslissing te nemen. .Het wordt al moeilijk genoeg bij EURO 2000. Er is bovendien algemeen een toenemende tendens van geweld tegen politie-ambtenaren. EURO 2000 is een prima gelegenheid die aangegrepen moet worden om de effectiviteit van het middel uit te testen. Er is nu genoeg onderzocht.. Desnoods zal Rietkerk de Kamer een uitspraak voorleggen.

Tenslotte zal Theo Rietkerk ingaan op het COT-rapport inzake de evaluatie van de totstandkoming van de politie-CAO 1999-2000 over het ontstane gat van fl. 35 miljoen per jaar. Met name over de werkwijze van de werkgeversonderhandelaar (met korpsbeheerder Stekelenburg).

Woordvoerder: Theo Rietkerk, 038-3332756.

Voor verdere informatie:CDA Voorlichting Hans van der Vlies, 06-22934604.

30 aug 99 18:21

Deel: ' CDA VVD moet gat 'Diefstal-agenten' dichten '
Lees ook