CDA

CDA: VVD spreekt in asieldiscussie met twee monden (070699)

Den Haag, 7 juni 1999

CDA-woordvoerder Wijn reageert verrast op de uitlatingen van VVD-collega Kamp om illegaliteit strafbaar te stellen. Wijn: Ik ben verbaasd. De VVD liet dit ballonnetje in januari al op, maar toen het CDA voorstelde om de voor- en nadelen van strafbaarstelling te onderzoeken, krabbelde de VVD terug. Men durfde niet eens een onderzoek aan.

Wijn is benieuwd of de VVD dit keer wel in de Kamer waarmaakt wat zij in de kranten roept. Dat geldt volgens hem ook voor de uitspraak van VVD-er Kamp dat uitgeprocedeerde asielzoekers geen beroep meer mogen doen op medische omstandigheden. Wijn vindt dat uitzetting alleen achterwege kan blijven als de verwijdering vanwege acute medische omstandigheden niet verantwoord is.

Wijn toont zich zeer geïrriteerd over de manier waarop de VVD opnieuw vlak voor de verkiezingen onderdelen van het asielbeleid ter discussie stelt. Bij de Provinciale Statenverkiezingen herhaalde de VVD de discussie van oktober 1998 over de Bosnische asielzoekers. Nu, bij de Europese verkiezingen, herhaalt de VVD een discussie van twee maanden geleden. Toen zei het CDA namelijk al dat de strafbaarheid van illegaliteit onderzocht moest worden en dat uitgeprocedeerde asielzoekers die kunnen reizen Nederland moeten verlaten. De VVD haalt bij elke verkiezing steeds hetzelfde trucje uit: met veel bombarie stoere taal uitslaan over het asielbeleid met het kennelijke doel er electoraal garen bij te spinnen. En dan gaat het bovendien ook nog eens om ideeën uit de oude doos.

Woordvoerder: Joop Wijn, telefoon 020 - 4286161. Voor verdere informatie: Voorlichting CDA, Hans van der Vlies, telefoon 0252 - 526964 / 06-22934604.

Deel: ' CDA VVD spreekt in asieldiscussie met twee monden '
Lees ook