CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: wachtgelders inzetten bij vervanging leerkrachten
CDA: wachtgelders inzetten bij vervanging zieke leerkrachten

Het CDA wil de ongelijkheid tussen VUT-ters en wachtgelders rechttrekken als het gaat om het bijverdienen in het onderwijs. Dit is nodig om meer leerkrachten beschikbaar te krijgen voor vervanging bij ziekte. Ook wil de fractie dat scholen die met creatieve oplossingen voorkomen dat leerlingen naar huis worden gestuurd bij ziekte van een leerkracht, worden beloond in plaats van worden bestraft.

Woorvoerster Maria van der Hoeven: 'Vutters mogen sinds kort 100% bijverdienen in het onderwijs. Voor wachtgelders geldt dat niet. De minister wil formeel geen onderscheid maken tussen wachtgelders met en wachtgelders zonder sollicitaie-plicht. Er zijn echter veel wachtgelders boven de 55, -die dus geen sollicitatie-plicht meer hebben-, die wel bereid zijn invalswerk te doen. Maar ze mogen dus niet bijverdienen. Door de bureaucratische opstelling van de minister dreigen we dus een belangrijke groep invalskrachten mis te lopen. Het moet toch mogelijk zijn om deze groep wachtgelders (de 55-plussers), nu het zo nodig is, in te zetten. Bijvoorbeeld door hen niet direct uit te betalen maar later in hun pensioen. Acht maanden invallen betekent acht maanden extra pensioenopbouw. Voor alle partijen aantrekkelijk'.

Ook wil het CDA dat scholen die met creatieve oplossingen voorkomen dat leerlingen niet naar huis worden gestuurd, worden beloond voor hun inzet. Maria van der Hoeven: 'Nu worden scholen die bij ziekte van de leerkracht creatief zijn en de klas niet wegsturen, eerder bestraft dan beloond. Als een school bijvoorbeeld de directeur of de remedial teacher voor de klas van een zieke onderwijzer zet, mogen ze geen beroep doen op het vervangingsfonds. Terwijl deze directeur later wel zijn werk moet inhalen. Wij willen dat een school dan ook in een latere fase, als er wel weer een vervanger beschikbaar is, een beroep kan doen op het vervangingsfonds. Betrokkenheid en creativiteit moet worden gewaardeerd. Het gaat erom dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat leerlingen naar huis worden gestuurd'.

Woordvoerder: Maria van der Hoeven 070-3182558

Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509

29 mrt 00 19:00

Zoekwoorden:

Deel: ' CDA wachtgelders inzetten bij vervanging zieke leerkrachten '
Lees ook