CDA

: Nieuws : Compensatie pomphouders in de grensstreek moet er komen

Compensatie pomphouders in de grensstreek moet er komen

Den Haag, 16 september 1999

Er moet alsnog een vorm van compensatie worden gevonden voor de accijnsverhoging ten behoeve van pompstationhouders in de grensstreek. Dat zal CDA woordvoerder Theo Stroeken kenbaar maken tijdens een Algemeen Overleg dat morgenmiddag plaatsvindt na het AO over 'Paarse Diesel', waar naar verwachting ook boze pomphouders aanwezig zullen zijn.

Stroeken: "De Europese Commissie vordert de compensatie voor de accijnsverhoging van 1 juli 1997 ter hoogte van maximaal 220.000 per bedrijf terug van 450 van de 633 ondernemingen welke die compensatie hadden aangevraagd. Een jarenlange discussie loopt daarmee dramatisch af voor circa 1500 tankstations en hun werknemers. Veel pomphouders kunnen zich terecht gebruikt bedrogen voelen. Ze dreigen failliet te gaan of worden door kredietverstrekkers gedwongen hun bedrijf ver onder de marktprijs te verkopen. Vele ontslagen dreigen. Het drama is compleet."

"De CDA-motie Reitsma/Terpstra om de verhoging te voorkomen werd door de Kamer afgewezen. Terwijl de Kamer als voorwaarde aan een accijnsverhoging had gesteld dat de pompstationhouders in de grensstreek gecompenseerd zouden worden. Zeker nu vrijwel niet aan de voorwaarden van de Kamer wordt voldaan, dient de regering alsnog voor een passende compensatie te zorgen. Afspraak is afspraak! Maar ook geldt: bezint eer gij begint! De regering had kunnen weten dat de mededingingseisen en staatssteunvoorwaarden vanuit Brussel waren zoals ze zijn. Na de 'Zalmstroken' en de compensatie van 220.000 per tankstation is dit de derde poging van Zalm die stukloopt. Wellicht kan overleg met de nieuwe Eurocommisaris voor interne markt voorkomen dat dit soort drama's herhaald worden. Hoe dan ook, er dienen oplossingen voor de gedupeerden gecreëerd te worden. Dat kan middels terugdraaien van de accijnsverhoging, of iedere andere zinnige compensatie", aldus Stroeken.

Woordvoerder: Theo Stroeken, telefoon 070-3182553. Voor verdere informatie: Hans van der Vlies, voorlichter, telefoon 070-3182507.

Deel: ' CDA wil compensatie pomphouders in de grensstreek '
Lees ook