CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA wil debat over weigeren terminale patienten

Den Haag, 19 april 1999
Persbericht

CDA wil debat over mogelijk weigeren terminale patienten

De CDA-fractie wil op korte termijn een Kamerdebat over het mogelijk weigeren van terminale patienten door verpleeghuizen. Bij de aanvang van de Kamerzitting dinsdag zal Nancy Dankers een kabinetsstandpunt hierover vragen, zodat spoedig een debat kan plaatsvinden.

Woordvoerster Nancy Dankers: .We krijgen verontrustende signalen. Uit berichten in oa de Volkskrant blijkt dat verpleeghuizen vrezen dat zij in de toekomst patienten moeten weigeren omdat er onvoldoende budget is om dure medicijnen en intensieve zorg te betalen. Dat is absoluut onacceptabel. Er mag in Nederland nooit een situatie ontstaan dat medische zorg wordt onthouden omdat een patient te duur zou zijn. Juist voor terminale patienten moet medische èn palliatieve zorg verzekerd zijn. Zelfs het voeren van deze discussie is al absurd. Het strookt ook niet met het regeringsbeleid om palliatieve zorg beter in te passen in bestaande voorzieningen. Stervenbegeleiding moet onderdeel zijn van het hele zorg pakket; geen aparte categorie. Goede palliatieve zorg is essentieel voor een waardig en draaglijk proces van afscheidnemen..

Het CDA wil weten hoe de financiele problemen van verpleeghuizen zich verhouden tot de intensivering uit het Regeeraccoord. Nancy Dankers: .Er is in het Regeer-accoord een intensivering van 1,4 miljard per jaar afgesproken. We mogen de financiele problemen die verpleeghuizen hebben, niet laten afwentelen op de meest kwetsbaren. We zullen er bij de regering op aandringen direct maatregelen te nemen om te voorkomen dat het tot weigering of afwijzing van patienten zal komen ..

Woordvoerder: Nancy Dankers 070-3182559

Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509


19 apr 99 16:49

Deel: ' CDA wil debat over mogelijk weigeren terminale patienten '
Lees ook