CDA

: Tweede Kamer : CDA wil full-time politici in Staten en grote steden (111099)

CDA wil full-time politici in Staten en grote steden (111099)

Den Haag, 11 oktober 1999

Om een betere democratische controle te waarborgen moeten Statenleden en Gemeenteraadsleden in de vier grote steden voortaan full-time beloond worden.
Dat zal CDA Woordvoerder Maria van der Hoeven voorstellen bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken die deze week in de Tweede Kamer plaatsvindt.

Van der Hoeven maakt zich zorgen over de werkdruk voor Statenleden en Gemeenteraadsleden in de grote steden. "Door de decentralisatie van taken is de afgelopen jaren steeds meer werk op hun bordje komen te liggen. De huidige beloning dwingt Statenleden om naast hun politieke werk ook betaald werk elders te hebben. Door Statenleden in staat te stellen meer uren te steken in hun Statenwerk, zal de democratische controle van besluiten worden versterkt. De Ceteco-affaire in Zuid-Holland heeft nog maar eens aangetoond dat dit geen overbodige luxe is."

"Een bijkomend voordeel is dat met een betere beloning uit nieuwe doelgroepen gerecruteerd kan worden. Natuurlijk ga je niet in de politiek om eraan te verdienen, er is altijd sprake van een zeker idealisme. Maar wie een goede baan heeft, zal die omwille van de politiek niet zo snel opgeven of halveren, vanwege de financiële achteruitgang. Een andere beloningssystematiek kan dergelijke nadelen wegnemen. Zeker als dat wordt gecombineerd met het opnemen in CAO's van een terugkeerrecht voor volksvertegenwoordigers bij hun oude werkgever.
Minister Peper heeft inmiddels voorgesteld om te komen tot een reductie van het aantal Statenleden. Een gedachterichting, waarmee de CDA fractie het eens is. Een verhoging van de vergoedingen voor het Staten en raadswerk in grote steden zou daardoor niet al te veel geld hoeven te kosten.

Samengevat zegt Maria van der Hoeven: "Het Statenwerk moet meer zijn dan een bijbaan. Willen we een kwaliteitsimpuls geven aan het Statenwerk dan moet de positie van politieke partijen en van Statenleden versterkt worden. Een hogere vergoeding is daarbij een prima instrument".

Woordvoerder: Maria van der Hoeven, telefoon 070-3182558. Voor verdere informatie: CDA Voorlichting Hans van der Vlies, telefoon 070-3182507.

Deel: ' CDA wil full-time politici in Staten en grote steden '
Lees ook