CDA

: Tweede Kamer : CDA wil heropening debat zendmasten (110399)

CDA wil heropening debat zendmasten (110399)

Den Haag, 11 maart 1999

Het CDA wil een heropening van het debat over de Exclusieve Economische Zone. Staatssecretaris de Vries heeft dinsdag in de Kamer gezegd dat zij de bouw van zendmasten in de Noordzee niet kan tegenhouden omdat er dan claims zouden komen van Delta radio. Uit een brief van het ministerie van V&W uit 1998 blijkt nu dat Delta Radio wel degelijk te verstaan was gegeven dat er geen recht op claims zou zijn als de bouw van zendmasten in de Noordzee niet door zou gaan. Het argument van de staatssecretaris is daarmee onderuit gehaald.

Woordvoerder Camiel Eurlings: Mijn collega Gerd Leers heeft in het debat expliciet gevraagd of Delta Radio in het overleg duidelijk was gemaakt dat eventueel niet doorgaan van plaatsing van de masten niet mocht leiden tot schade claims. Staatssecretaris de Vries zei toen letterlijk in de volle breedte is hier op basis van de toen geldende wetgeving niet over gesproken met Delta Radio. Ze kon en wilde de masten niet tegenhouden.
Nu blijkt uit een brief van haar eigen ministerie dd 19 augustus jl dat diverse malen aan Delta Radio is gemeld dat de overheid niet aansprakelijk gesteld kon worden voor eventuele schade. Het staat zelfs op schrift, ondertekend door haar eigen ambtenaren. Het optreden van de staatssecretaris komt hierdoor in een vreemd licht te staan. De vraag is hoe zij door haar ambtenaren is geinformeerd.

Camiel Eurlings wijst erop dat deze discussie niet alleen gaat over de informatie-voorziening. Het besluit zelf staat weer ter discussie. De dreiging van schadeclaims was voor de staatssceratris reden om de bouw van zendmasten te laten doorgaan. Nu blijkt dat die angst ongegrond is, kan die beslissing heroverwogen worden. Wij vinden dat plaatsing van de masten niet kan zolang de gezondheids- en storingsrisicos niet duidelijk zijn. Wij pleiten met kracht tegen de plaatsing van deze masten.

Woordvoerder: Camiel Eurlings, telefoon 070-3182551 Voor verdere informatie: Bieke Oskam, telefoon 070-3182509

Deel: ' CDA wil heropening debat zendmasten Noordzee '
Lees ook