CDA TWEEDE-KAMERFRACTIE

CDA wil individueel herstelplan zieke werknemers

CDA-leider De Hoop Scheffer heeft tijdens zijn toespraak in Nieuwspoort van hedenmiddag voorgesteld om te komen tot een individueel herstelplan voor zieke werknemers. Op deze manier wil het CDA een oplossing bieden voor de groeiende WAO-problematiek.

De voorstellen die tot nu tot door Dijkstal en Melkert zijn gedaan noemde De Hoop Scheffer ~cosmetisch en bedoeld voor de eigen achterban~: ~Beide heren staan elk aan een kant van het toneel te roepen in volstrekt tegenovergestelde richtingen. In de aanloop naar de verkiezingen van 3 maart behaagt men op die manier de eigen achterban, terwijl het kabinet waar beiden deel van uit maken niet verder komt dan intensivering van de herkeuringen. ypvallend vindt De Hoop Scheffer het dat dit kabinet, ~dat zo succesvol het poldermodel exporteert, er in eigen land niet in slaagt de verantwoordelijkheid daar te leggen waar ze het beste gedragen kan worden, namelijk door werknemers en werkgevers samen.

~Het CDA constateert verder dat reïntegratie moet plaatsvinden voordat de mensen in de WAO zijn beland. Het CDA wil eerder beginnen: als mensen nog in dienst zijn bij hun werkgever. De Hoop Scheffer: ~Het CDA wil de mensen echt perspectief geven: niet het perspectief van een WAO-uitkering, maar perspectief op hervatting van werk. De WAO moet gewaarborgd blijven voor mensen voor wie herstel binnen afzienbare tijd niet tot de mogelijkheden behoort .

~Concreet stelt het CDA het volgende voor:
~1. Weg met de bureaucratie van de papieren reïntegratieplannen die de werkgever en de Arbodienst moeten indienen bij de uitvoeringsinstellingen. Wij willen dat de werkgever en werknemer een verplicht herstelplan maken, om daadwerkelijke terugkeer naar het werk te bewerkstelligen.
2. Als een jaar daarvoor te kort is, moet de Ziektewetperiode verlengd worden. De kosten van dit herstelplan moeten betaald kunnen worden uit de Ziektewet. Dit betekent dus een gedeeltelijk herstel van de Ziektewet~, aldus de CDA-leider.

Woordvoerder: Ank Bijleveld

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter,
06-53714623.

25 jan 99 17:52

Deel: ' CDA wil individueel herstelplan zieke werknemers '
Lees ook