CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA wil inzicht handelswijze v Aartsen Varkenswet

CDA wil inzicht handelswijze v Aartsen Varkenswet

Den Haag, 9 maart 1999
Persbericht

CDA wil inzicht in handelswijze Van Aarsten bij Varkenswet

De CDA-fractie heeft vandaag inzicht gevraagd in de handelwijze van minister van Aartsen bij de totstandkoming van de Wet Herstructurering Varkenshouderij. Het CDA wil weten welke juridische adviezen de minister heeft gehad. Ook wil woordvoerder Atsma opheldering over de informatievoorziening aan de Kamer over de toetsing door de Europese Commissie.

Atsma: ~ De rechter heeft uitgesproken dat de wet in strijd is met het Europese verdrag van de Rechten voor de Mens. Dit omdat er geen schadevergoeding is geregeld voor het afpakken van de varkensrechten. Hij was hiervoor gewaarschuwd; door Raad van State en enkele fracties in Eerste èn Tweede Kamer. Wij vragen ons af welke juridische adviezen minister van Aartsen bij de totstandkoming van de wet heeft gekregen. Zaten zijn ambtenaren te slapen of heeft de minister niet geluisterd?

De CDA-fractie heeft in de brief (zie bijlage) ook vragen gesteld over de toetsing van de wet door de Europese Commissie. Is het juist dat de grondslag van de wet tussentijds is gewijzigd om vertraging te voorkomen, zoals een artikel in Trouw dd 2 maart suggereert? Zo ja, waarom is dit dan niet aan de Kamer gemeld, zoals beloofd was?

Atsma: ~ Minister Apotheker zal opheldering moeten geven over de handelswijze van zijn voorganger. Als Van Aartsen een deugdelijke wet had ingediend, was de chaos van nu niet ontstaan. Wij willen weten hoe deze wet zo tot stand heeft kunnen komen; wij willen weten wat er in het ambtelijk traject is gebeurd

~Woordvoerder: Joop Atsma 070-3182562

Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509


09 mrt 99 18:09

Deel: ' CDA wil inzicht in handelswijze Van Aartsen bij Varkenswet '
Lees ook