CDA

Ziekenhuizen moeten meer ontwikkelingsvrijheid krijgen

De ziekenhuizen moeten worden ontketend, dat wil zeggen meer ontwikkelingsvrijheid krijgen door de wet- en regelgeving en de bureaucratie rondom te verminderen, dat vindt Tweede Kamerlid Siem Buijs. "Ziekenhuizen moeten meer dan nu het geval is als gewone bedrijven worden gezien."

Ziekenhuizen, ziekenhuisdirecteuren en - personeel, artsen en verpleegkundigen, moeten meer op hun prestaties worden beoordeeld. "Het loon van een ziekenhuisdirecteur moet niet, zoals voorgesteld door onderzoeksbureau Hay Management, afhankelijk zijn of worden van de omzet of het aantal personeelsleden van een ziekenhuis. Factoren als terugdringing van het ziekteverzuim onder het personeel en terugdringing van de wachtlijsten, zijn betere graadmeters", aldus Buijs.

De salarisontwikkeling voor ziekenhuisdirecteuren moet in gelijke pas lopen met die van de specialisten. Er is nu een te grote discrepantie tussen de stijging van de CAO-lonen - 5 à 6 procent - voor ziekenhuispersoneel, en de stijging van de salarissen van ziekenhuisdirecteuren. Overigens blijken de exorbitante stijgingen van vele tientallen procenten eerder uitzondering dan regel te zijn.

Deel: ' CDA wil meer ontwikkelingsvrijheid voor ziekenhuizen '
Lees ook