CDA

: Tweede Kamer : CDA wil Nationaal Erfgoed Fonds voor monumentenzorg (230300)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

CDA wil Nationaal Erfgoed Fonds voor monumentenzorg (230300)

Den Haag, 23 maart 2000

Er moet een Fonds worden opgericht voor het onderhoud van historische monumenten. In dit Nationaal Erfgoedfonds kunnen overheid, bedrijfsleven en particulieren participeren. Dit stelt het CDA voor tijdens het Algemeen Overleg over monumentenzorg op 23 maart.

Woordvoerster Marry Visser-van Doorn: " Bij monumentenzorg is steeds sprake van een zigzag beleid. Eerst stelt de overheid een flink bedrag ter beschikking om achterstallig onderhoud weg te werken, terwijl even later het budget weer ingekrompen wordt. Op deze manier lopen we achter de feiten aan. Het beleid is te veel gericht op restauraties en te weinig op onderhoud en instandhouding. Wij willen dat nieuwe achterstanden voorkomen worden; restaureren heeft geen zin als er daarna geen onderhoud volgt.
Het CDA pleit voor de oprichting van een Nationaal Erfgoedfonds. In dit fonds, gevoed door overheid, particulieren en bedrijfsleven kunnen kennis, ervaring en financiele middelen gebundeld worden. Monumentenzorg drijft immers op de inzet van vele vrijwilligers die zich in hun vrije tijd inzetten voor behoud van monumenten. Deze vrijwilligers hebben meer ondersteuning nodig. Via het Nationaal Erfgoedfonds kunnen kleinschalige projecten niet alleen financiele ondersteuning krijgen, maar kan ook uitwisseling van ervaringen plaatsvinden.
De financiering van het behoud van monumenten moet zo breed mogelijk gedragen worden. Particuliere, bedrijven en ondernemers, institutionele financiers, overheid (gemeenten, provincies en Rijk) en particuliere fondsen kunnen via zo`n fonds blijk geven van het belang dat zij hechten aan het behoud van nationaal erfgoed. De overheid zou een eerste impuls aan dit Fonds moeten geven door 100 miljoen te storten.

Woordvoerder: Marry Visser- van Doorn, telefoon 070-3182566 Voor verdere informatie:Bieke Oskam, telefoon 070-3182509

Deel: ' CDA wil Nationaal Erfgoed Fonds voor monumentenzorg '
Lees ook