CDA

Leers: CDA wil onafhankelijk toezichthouder op NS

Het rapport van onderzoeksbureau Twijnstra en Gudde levert goede bouwstenen voor de komende discussie over relatie NS-overheid. De analyse maakt duidelijk dat een belangrijk deel van de problemen terug te voeren valt op het feit dat de NS zich in het verleden te veel heeft opgesteld als een commerciële onderneming gericht op winst en te weinig heeft geïnvesteerd in materieel en menskracht. Daarnaast blijkt ook zonneklaar dat de overheid haar verantwoordelijkheid t.a.v. investeringen in infrastructuur en onderhoud onvoldoende heeft genomen.

Keiharde afspraken over kwaliteit van dienstverlening nodig Woordvoerder Gerd Leers: "Dat betekent dat er voor wat betreft de toekomstige relatie tussen overheid en NS keiharde afspraken moeten worden gemaakt over de te verwachten kwaliteit. Er is geen plaats meer voor een halfslachtig prestatiecontract. Maar alleen het maken van afspraken over groei in de spits en punctualiteit, zoals Twijnstra-Gudde wil, gaat niet ver genoeg. Het CDA wil nadrukkelijk ook afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening (aantal zitplaatsen, serviceniveau, veiligheid). De consument zal daar beter en nadrukkelijker bij moeten worden betrokken (geformaliseerde positie Rover/ Consumentenbond/ ANWB.) Het CDA herhaalt de wens om te komen tot een reizigersvereniging, die serieus wordt betrokken bij het overleg".

Behalve afspraken over kwaliteitseisen zal ook het toezicht op de gemaakte afspraken beter moeten worden geregeld. Het CDA pleit voor een onafhankelijke toezichthouder. De samenwerking tussen de NS-taakorganisaties mag niet fragmenteren.

Klant moet weer centraal centaal komen te staan
Het CDA erkent dat de extra investeringen en uitgaven voor kwaliteitsverbeteringen de financiële positie van de NS onder druk kan zetten. Gerd Leers: "We moeten met zijn allen beseffen dat we niet voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten. Goed openbaar vervoer mag de overheid wat kosten. Het CDA wil geen NS als commerciële onderneming die gericht is op het maken van zoveel mogelijk winst, maar wil vooral een spoorbedrijf waarbij de klant centraal staat en het maatschappelijk belang op de eerste plaats komt. Het duurder maken van de kaartjes is voor wat het CDA betreft geen oplossing en gelet op het huidige kwaliteitsniveau ook niet te verkopen.".

Woordvoerder: Gerd Leers 070-3182564
Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509

Deel: ' CDA wil onafhankelijk toezichthouder op NS '
Lees ook