CDA TWEEDE-KAMERFRACTIE

CDA wil opschorting Varkenswet

CDA wil opschorting Varkenswet

Den Haag, 3 februari 1999
Persbericht

CDA wil schaderegeling varkensrechten en opschorting wet

Tijdens het debat over de Herstructureringswet Varkenshouderij vanmiddag vraagt het CDA de minister schadeloosstelling voor de varkensrechten én opschorting van de tweede generieke korting. Klaasje Eisses (die woordvoerder Theo Meijer vervangt die met de Bijlmerverhoren bezig is) dient hierover twee moties in.

Klaasje Eisses: ~ De rechter heeft duidelijk uitgesproken dat de minister niet mag snijden in de varkensstapel zolang de boeren geen adequate schadevergoeding voor de varkensrechten krijgen. De wet moet worden opgeschort tot er een fatsoenlijke compensatie-regeling is. We zijn al sinds december 1997 bezig met de Varkenswet en nog steeds is er grote onzekerheid voor de sector. De minister weigert aan het verzoek van de rechter te voldoen om een betere onderbouwing van het wetsvoorstel te geven. Het is zijn goed recht om tegen de uitspraak in beroep te gaan maar dan moet wel de wet opgeschort worden. Het kan niet zo zijn dat in afwachting van de uitspraak over het beroep, de koude sanering gewoon doorgaat.~.

De CDA-fractie vraagt de regering een maximale inspanning te doen om de zogeheten ~tweede generiek korting~ te voorkomen. Deze tweede korting van 10 bovenop de eerste korting kan immers voor varkenshouders de nekslag zijn. De minister heeft volgens het Tussenvonnis niet kunnen aantonen dat verdere inkrimping van de varkenssector nodig is voor vermindering van het mestoverschot.

Klaasje Eisses: ~ Het CDA heeft steeds gezegd: het moet gaan om de terugdringing van het mestoverschot. Dus wel herstructureren maar geen generieke korting. Ook de rechter heeft de vraag gesteld of generieke korting als middel wel nodig is. Het kabinet heeft echter van een middel een doel op zichzelf gemaakt. Ook andere partijen zoals de PvdA hebben inmiddels de noodzaak van de tweede generieke korting ter discussie gesteld. We hopen dat er daarom een Kamermeerderheid zal zijn voor onze motie.

Woordvoerder: Klaasje Eisses of Theo Meijer 070-3182580

Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509 of
06-53153269


03 feb 99 16:06

Deel: ' CDA wil opschorting Varkenswet '
Lees ook