CDA

CDA wil spoedoverleg tussen Kamer en Brinkhorst over MKZ-keuringen

De CDA-Tweede Kamerfractie verwacht dat vandaag - donderdag 12 juli - of morgen door de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Visserij zal worden besloten om minister Brinkhorst voor overleg terug te roepen naar de Tweede Kamer over de door hem verplicht gestelde maandelijkse MKZ-keuringen.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder ook het CDA is tegen deze MKZ-keuringen en dringt nu aan op onmiddellijke opschorting van de maatregel. Als de minister blijft weigeren deze zogenoemde "tijdelijke monitoringsregeling mond- en klauwzeer" op te schorten, zal hij door dezelfde Kamermeerderheid nog tijdens het reces ter verantwoording worden geroepen.

De voorzitter van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Visserij heeft gisteren - dinsdag 11 juli - een brief van de CDA-Kamerlid Joop Atsma, met daarin onder meer oproep de monitoringsregeling per direct op te schorten, naar de minister doorgeleid.

Het CDA vindt de verplichte controles "onuitvoerbaar". Dierenartsen kunnen, volgens woordvoerder Joop Atsma "onmogelijk klinisch vaststellen of schapen en geiten besmet zijn." Deze dieren vertonen immers amper symptomen van besmetting, ook als ze zwaar besmet zijn. Bovendien gaat het om tienduizenden extra veecontroles per maand voor dierenartsen, die dit moeilijk aan zullen kunnen. Verder is het vreemd dat dieren van hobbyboeren niet hoeven te worden gecontroleerd.

Mocht het tot een overleg met de minister komen, dan wil het CDA ook nog een hartig woordje spreken met de minister over de door MKZ getroffen èn geruimde bedrijven die nu onevenredig zwaar gekort worden op hun schadevergoeding.

De brief van Joop Atsma kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoon te klikken.

Deel: ' CDA wil overleg tussen Kamer en minister over MKZ-keuringen '
Lees ook