CDA

CDA: verplichte taalles en scholing langdurige allochtone werklozen noodzakelijk (020200)

Den Haag, 2 februari 2000

"Er moet meer geld en moeite worden besteed aan taallessen en scholing van langdurig werklozen van allochtone afkomst." Dat zegt CDA woordvoerder Gerda Verburg in reactie op het vandaag verschenen rapport van de Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt, waaruit blijkt dat ca. 125.000 allochtone werklozen nauwelijks bemiddelbaar blijken te zijn.

Verburg: "Dat is een onacceptabel hoog aantal dat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. De taalachterstanden moeten weggewerkt worden om ook deze groep een goede kans te geven op onze arbeidsmarkt. Werkloze allochtonen moeten tot het volgen van taalles verplicht kunnen worden waarbij eventuele sancties in de vorm van kortingen op de uitkering niet moeten worden uitgesloten. De sociale partners hebben de morele plicht om meer te doen aan vakopleidingen en aan het slechten van drempels en vooroordelen. Er zijn nog altijd veel onvervulbare vacatures, waarvoor nu steeds meer werknemers van buiten de EU landen worden geworven." Gebrek aan geld kan volgens Verburg niet het excuus zijn om werkloze allochtonen geen taalcursussen te laten volgen: "Vorig jaar is meer dan 200 miljoen gulden overgebleven aan budget voor (re)integratie op de arbeidsmarkt. Dat geld kan hier goed voor gebruikt worden".

Woordvoerder: Gerda Verburg, telefoon 070-3182555. Voor verdere informatie: CDA Voorlichting, Hans v.d. Vlies, telefoon 070-3182507.

Deel: ' CDA wil verplichte scholing langdurige allochtone werklozen '
Lees ook