CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: zendtijd politieke partijen op regionale omroep

Den Haag, 18 januari 2000
Persbericht

CDA: zendtijd politieke partijen op regionale omroep

Op de regionale publieke omroepen moet zendtijd beschikbaar worden gesteld voor politieke partijen die in die regio actief zijn. Dit zal het CDA voorstellen bij de behandeling van de Concessiewet.

Woordvoerder Joop Atsma: .Op de landelijke publieke netten hebben de politieke partijen recht op zendtijd met als doel de kiezer te informeren. Het zou goed zijn om een soortgelijke regeling te maken voor regionale publieke omroepen. Partijen die in de regio meedoen aan verkiezingen kunnen dan via de regionale omroep duidelijk maken waar ze voor staan. Deze uitzendingen zouden met name gericht moeten zijn op standpunten over regionale zaken. Zodat de kiezer weet wat die partij in de betreffende provincie wil. Met een regionale versie van zendtijd voor politieke partijen kan de regionale politiek dichter bij de kiezer komen. Nu moeten partijen nog zendtijd inkopen tijdens campagne-tijd. Niet elke partij heeft daar geld voor. Om te verzekeren dat elke serieuze regionale partij aan bod komt, willen we dat in de Media-wet een bepaling wordt opgenomen voor zendtijd op de regionale omroep. We zullen daarvoor een amendement indienen.

Woordvoerder: Joop Atsma 070-3182562

Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509

18 jan 00 17:43

Deel: ' CDA zendtijd politieke partijen op regionale omroep '
Lees ook