CDA

CDA: zorgen over vogelpest en ruimingscapaciteit

Het CDA maakt zich grote zorgen over de uitbraken van klassieke vogelpest in Nederland. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn en daarom is het van het allergrootste belang dat er snel en adequaat wordt ingegrepen. Minister Veerman van LNV heeft terecht onmiddellijk een vervoers- en transportverbod voor pluimvee en mest afgekondigd, en gekozen voor een aanpak om besmette en verdachte bedrijven te isoleren. Daarnaast zullen deze bedrijven snel moeten worden geruimd. Het snel ruimen van bedrijven is wenselijk en noodzakelijk om risico's op verspreiding van het virus tot een minimum te beperken.

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de capaciteit die voor de ruimingen beschikbaar is. Op zeer korte termijn zal de capaciteit moeten worden uitgebreid en het is terecht dat minister Veerman inmiddels hulp vanuit het buitenland heeft ingeroepen. Ook zal volgens het CDA moeten worden onderzocht of er alternatieve mogelijkheden zijn om snel pluimvee te kunnen ruimen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het inzetten van slachterijen, uiteraard onder de voorwaarde dat het transport van en naar de betreffende slachterijen zonder verdere risico's op verspreiding van het virus kan plaatsvinden.

Nu al is duidelijk dat de schade die door de vogelpest ontstaat, enorm groot zal zijn. Alleen al in de sector is sprake van een verliespost van enkele miljoenen euro's per dag. Naast de bestaande nationale en Brusselse mogelijkheden om geruimde bedrijven te steunen, zullen er ook aanvullende middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Het CDA dringt er daarom op aan dat zo snel mogelijk een nood- of calamiteitenfonds in het leven wordt geroepen. Zo moet er bijvoorbeeld geld komen om broederijen bij te staan.

Het is volgens het CDA onverstandig om in het getroffen gebied eieren uit te laten broeden. Daarnaast zijn er veel andere bedrijven en sectoren die in de problemen komen door de gevolgen van de vogelpest.

Verder vindt het CDA dat gemeenten meer ruimte moeten krijgen om in voorkomende gevallen 'bijzondere bijstand' aan gedupeerde ondernemers en hun gezinnen te verlenen. Op minister De Geus van sociale zaken wordt een beroep gedaan om in overleg met de betrokken gemeentebesturen 'maatwerk' mogelijk te maken.

Deel: ' CDA zorgen over vogelpest en ruimingscapaciteit '
Lees ook