Cebeco Nederland


* Cebeco Groep op Internet

* Wijziging hoofddirectie
20 september

CEBECO GROEP OP INTERNET

Het aantal werkmaatschappijen en lid-coöperaties dat on-line is, groeit nog steeds. De nieuwste stand van zaken:

Werkmaatschappijen
Agrovo (www.agrovo.nl), Aviko (www.aviko.nl), Broederij en Opfokbedrijf Verbeek (www.verbeek.com), Cebeco Lilies (www.lilies.com), Cebeco Saaten (www.cebeco.de), Cebeco Seeds Group (www.cebeco-seeds-group.com), Cebeco Seeds (www.cebeco-seeds.com), Cefetra (www.cefetra.com), Comvee (www.comvee.nl), Cebeco Egg Group (www.cebecoegggroup.nl), Cebeco Egg research
(www.cebecoeggresearch.nl), Dehymeats (www.dehymeats.ie ), Delta Dailyfood (www.deltadailyfood.com), Dumeco (www.dumeco.nl), Duynie (www.duynie.nl), Eiveko Logistiek (www.eiveko.nl), De Fritesspecialist (www.defritesspecialist.nl), FrikiFrisch (www.friki.de), Gebrs. De Vor (www.devor.nl), KeyGene (www.keygene.com), Korteweg (www.kortewegbv.nl), Kühne+Heitz (www.kuhne-heitz.com), Liot (www.liot.fr), Luxan (www.luxan.nl), Luxan (UK) (www.luxan.co.uk), Motrac (www.motrac.nl), Nive (www.nive.nl), Pap eieren en eiproducten (www.pap.nl), Plukon (www.friki.com), Plusfood (www.plusfood.nl ), Rijk Zwaan (www.rijkzwaan.com), Rixona (www.rixona.nl), Sickendieck (www.sickendiek.de), Van den Bos Holding (www.vandenbos.nl), Vormec (www.vormec.nl) en Wiboltt (www.wiboltt.dk).

Lid-coöperaties
ABCTA (www.abcta.nl), ACM (www.acm.nl), Agruniek (www.agruniek.nl), Cavo Latuco (www.cavolatuco.nl en www.agrifirm.nl), CZAV (www.czav.nl), Maasmond-Westland (www.maasmond.nl), Rijnvallei (www.rijnvallei.nl), De Samenwerking (www.desamenwerking.nl), Tuinbouwcentrum Lent (www.tc-lent.nl).

Terug naar index

28 augustus

WIJZIGING HOOFDDIRECTIE

Ir. J. Leo Kooy heeft besloten, in goed onderling overleg, zijn functie als lid van de hoofddirectie van Cebeco Groep B.V. per 1 september 2001 neer te leggen. Als gevolg daarvan treedt hij per gelijke datum terug als voorzitter van de raad van commissarissen van Kühne + Heitz N.V. en van Aviko B.V., beide deelnemingen van Cebeco Groep.
Kooy heeft vijf jaar deel uitgemaakt van de hoofddirectie.

Terug naar index

Nederlands en Engels.Naast een algemeen verhaal over de activiteiten van Cebeco Groep zijn in de brochures een deelnemingenoverzicht, een organisatieschema en een adressenlijst in opgenomen. is Ketenvorming.
U kunt het jaarverslag ook ophalen als Adobe Acrobat-bestand:
* Directieverslag (2,7 mB)

* Jaarrekening (485 kB)
Ook het Engelse jaarverslag is als Adobe Acrobat-bestand op te halen.


Deel: ' Cebeco groep op internet '
Lees ook