Cebeco Nederland


17 december

CEBECO GROEP VERKOOPT AANDELEN TERUG AAN AGRICO

Cebeco Groep verkoopt zijn belang in Agrico terug aan deze coöperatie. De coöperaties zijn tot de conclusie gekomen dat de wijze waarop zij in 1994 hun samenwerking vorm hebben gegeven, niet meer functioneel is voor ketenvorming in de aardappelkolom.

De huidige coöperatie Agrico is in 1994 ontstaan na fusie van coöperatie Agrico en Wolf & Wolf B.V., een dochter van Cebeco Groep. De fusie was bedoeld als begin van een verdergaande samenwerking in de aardappelketen: van selectie en pootaardappel tot aan verwerking en verkoop van aardappelproducten. In ruil voor de inbreng van Wolf & Wolf werd Cebeco Groep K-lid van Agrico met twee vertegenwoordigers in het bestuur, een vertegenwoordiging in de ledenraad en een belang van 20% in de nieuwe coöperatie Agrico.

De verdergaande integratie ten behoeve van ketenvorming in de aardappelkolom heeft een aantal jaren ruime aandacht gekregen binnen zowel Cebeco Groep als Agrico Groep. Op grond van een thans door beideorganisaties onderschreven visie is integratie binnen één groep niet meer functioneel voor de ketenvorming.Als formeel gevolg van de overdracht van het belang heeft Cebeco Groep zijn lidmaatschap van Agrico beëindigd en zijn de vertegenwoordigers namens Cebeco Groep in bestuur en ledenraad van Agrico teruggetreden.

Deel: ' Cebeco Groep verkoopt aandelen terug aan Agrico '
Lees ook